Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stadionparken

Her kan du læse mere om mulighederne i Stadionparken

Stadionparken

Bofællesskabet Stadionparken er et botilbud til voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Bofællesskabet består af otte lejligheder, som ligger i forlængelse af hinanden. Hver lejlighed indeholder the-køkken med køleskab, opholdsstue, soveværelse, toilet og bad.

Yderligere består bofællesskabets indendørsfaciliteter af et fællesareal med stue og køkken, hvor borgerne på skift laver mad sammen, hygger og ser fjernsyn.

Alle rum har udgang via terrassedøre til dejlig, stor græsplæne omkranset af en bøgehæk.

Bofællesskabet Stadionparken ligger lige ved siden af idrætshallen i Allingåbro.

Herfra er der ikke langt til hverken skov, strand eller indkøbsmuligheder.

Trods sin beskedne størrelse, råder Allingåbro over flere købmænd, pengeinstitutter og småbutikker, og man kommer nemt rundt i byen enten til fods eller på cykel.


Aktiviteter

I bofællesskabet prioriterer vi at være en del af lokalsamfundet og benytter os hyppigt af de mange tilbud, der er i området.

Vi cykler gerne rundt i byen, fx til indkøb, på besøg hos naboer etc.

Yderligere har beboerne mulighed for at deltage i flere ferieture og udflugter i løbet af året.

Vi forsøger blandt andet at komme af sted til festivaler, som fx Sølund og Sødisbakke.

Derudover søger vi individuelt at tilpasse aktiviteterne efter borgernes ønsker og ressourcer.

Vores pædagogiske fundament

På Stadionparken har vi fokus på udvikling og læring.

Vi lægger vægt på, at alle beboere har en oplevelse af indflydelse, selvbestemmelse, og at de føler ansvar i forhold til beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i botilbuddet.

Målet for vores arbejde med borgerne er, at de trænes til i videst muligt omfang at tage ansvar for eget liv - herunder at tage hånd om de praktiske gøremål, som er del af almindelig daglig levevis.

Det betyder dog ikke, at beboerne skal klare alting selv.

I bofællesskabet vil du modtage den nødvendige (visiterede) støtte til praktiske gøremål i hjemmet, herunder madlavning, rengøring mv.

Du vil også – hvis du ønsker det – få støtte til at indgå i sociale relationer, tage del i fællesskabet og/eller komme i uddannelse eller i job.

Den ene teori, vi læner os op ad  i vores arbejde, er Medieret læring (bl.a. pilemodellen), som er en relationel læringsforståelse, der sigter mod at udvikle borgerens praktiske og kognitive færdigheder gennem intentionelle strukturerede aktiviteter og handlinger.

Vi arbejder udviklingsorienteret med henblik på at øge borgerens ejerskab og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Den anden teori, vi bruger på Stadionparken, er Den Systemiske tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ressourcer og de muligheder, vi kan tilbyde for at lave optimale lærings- og udviklingsmiljøer, der fremmer borgerens læring, udvikling og selvstændighed.

Vi har fokus på livshistorier, en anerkendende tilgang til borgeren og coachende tilgang til arbejdet med borgerens udvikling og færdigheder.

Idrætscertificering

Hele Område Ørsted, Auning og Allingåbro blev i november 2021 idrætscertificeret. Det betyder, at vi i dagligdagen har fået et øget fokus på bevægelse både i og udenfor bofællesskabet.

Med en idrætscertificering er medarbejderne blevet klædt på til at anvende idræt, leg og bevægelse i hverdagen samt inspirere til øget deltagelse i den frivillige idræt, så borgerne får øget trivsel, mere bevægelsesglæde, højere grad af samvær og fællesskab med andre borgere og sundere vaner.


Pædagogstuderende

Hvis du er pædagogstuderende og ønsker at læse om Stadionparken botilbuds praktikbeskrivelse, henvises til praktikbeskrivelsen  henvises til praktikbeskrivelsen (pdf).


Borgertrivselsundersøgelse for Stadionparken og Broagervej

Stadionparken og Broagervej (pdf)


Kontakt

For yderligere information kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Annette Bro Rask-Vestergaard, telefon 23 74 29 58 eller mail: abrv@norddjurs.dk.

Direkte telefonnumre til Stadionparken: 89 59 23 32 eller 86 48 03 18

Mail: faes@norddjurs.dk