Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skovstjernen

Her kan du læse mere om Skovstjernens botilbud

Velkommen til Skovstjernen

Skovstjernen er en socialpædagogisk § 85 boform med døgndækning, hvor voksne udviklingshæmmede mennesker bor i eget hjem.

Hver borger lejer en lejlighed af et boligselskab, som administreres efter almenboligloven § 105.


Boliger og omgivelser

Der er i alt 38 lejligheder og 4 aflastningsværelser, placeret i 6 sammenhængende huse.

Hvert hus har sin farve: rød, grøn, lilla, hvid, gul og blå. Lejlighederne har tekøkken, stue, soveværelse og badeværelse.

Derudover er der en terrasse tilknyttet hver lejlighed. Hvert hus har et fællesrum der indeholder fællesstue og køkken.

Aflastningslejlighederne indeholder soveværelse og badeværelse.

Skovstjernen er en boform der ligger i naturskønne omgivelser midt i skoven, tæt ved vandet og ikke langt fra byen.

Der er tilknyttet eget produktionskøkken, der laver mad af friske råvarer. Borgerne ved Skovstjernen kan vælge maden til eller fra, alt efter behov.

Hver borger har mulighed for at vælge service til eller fra i forhold til en servicepakke.

Servicepakken indeholder blandt andet: kost, kørsel og fællesindkøb.


Metoder og tilgang

På Skovstjernen samarbejder medarbejderne med borgerne ud fra den anerkendende tilgang - med borgeren i centrum.

Vi arbejder med relations pædagogik og jeg-støttende samtaler.

Vi arbejder i en struktureret pædagogisk form hvor forudsigelighed og genkendelighed er nøgleordene.

Hver borger har en kontaktperson/team tilknyttet.

Vi arbejder meget tværfagligt, både internt og eksternt, og er på den måde behjælpelig i forhold til de visiterede ydelser vi skal støtte hver borger med.

Der er primært ansat social fagligt uddannet personale.

Desuden har vi et tæt samarbejde med pårørende, læger, tandlæger, psykiatere, sagsbehandlere og mange andre relevante samarbejdspartnere.


Beskæftigelse og fritid

De fleste borgere er tilknyttet beskæftigelse eller aktivitets/samværstilbud efter § 103 og § 104 i serviceloven.

Borgerne er i beskæftigelse eller i aktivitet i tidsrummet: 8.30-15.30.

Fritiden byder både på fred og ro – og forskellige aktiviteter, såsom: ridning, svømning, håndbold, boccia m.m.

Medarbejdere vil gerne hjælpe med at arrangere og planlægge fritidsaktiviteter.

Hvis der, i forbindelse med fritidsaktiviteter, er behov for ledsagelse eller andre udgifter i den forbindelse skal borgeren selv betale for dette.


Traditioner og råd

Der holdes årstids bestemte traditioner, her: Grundlovsdags arrangement og julearrangement.

Borgerne inviterer selv deres familier og pårørende med til disse arrangementer.

Der er et bruger- pårørenderåd ved Skovstjernen.

Rådet mødes en gang i kvartalet. Der er valg til dette hvert år i oktober, så vær opmærksom på dette.


Selvbestemmelse i eget liv

Medarbejdernes fornemste opgave er at støtte, guide og vejlede borgerne i forhold til deres visiterede ydelser og i deres ret til selvbestemmelse i eget liv.


Kontakt

Ønsker du at vide mere, kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Mikael Eggert Jørgensen, telefon 93 89 01 90 eller mejo@norddjurs.dk


Kontakt til husene på Skovstjernen

Rød hus: telefon 89 59 42 12/13
Grøn hus: telefon 89 59 42 14
Lilla hus: telefon 89 59 42 15/16
Hvid hus: telefon 89 59 42 17/18
Gul hus: telefon 89 59 42 19
Blå hus: telefon 89 59 42 21

Nattevagt: telefon 89 59 42 23/24


Nyheder fra Skovstjernen 

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på opfølgende besøg på Skovstjernen den 9. januar 2020. På baggrund af besøget har styrelsen ophævet påbud af den 20. september 2019. Du kan læse den endelige tilsynsrapport for tilsynet den 9. januar 2020 her (pdf)

Styrelsen for patientsikkerhed har været på tilsyn på Skovstjernen den 28. maj 2019. Du kan læse den endelige tilsynsrapport for tilsynet den 28. maj 2019 her (pdf)

Nyhedsbrev august 2018 (pdf)

Brochure om Selvbestemmelse (pdf)