Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Herberg/forsorgshjem

Norddjurs Kommune tilbyder ophold på et Herberg/forsorgshjem

Norddjurs Kommune skal tilbyde ophold på et Herberg/forsorgshjem til personer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Der skal desuden være tale om særlige sociale problemer samt at personen har behov for bl.a. støtte og omsorg.

Liste over forsorgshjem/herberg i Danmark


Orientering til kommuner og forsorgshjem

Serviceloven angiver, at kommunerne senest 3 hverdage efter ind- eller udskrivning fra boformen modtager orientering herom jf. servicelovens § 110 stk. 4-6.

Orientering og spørgsmål til Norddjurs Kommune kan sendes til følgende mailadresse, vigtigt at afsender bruger send-sikkert funktionen, når der er tale om personfølsomme oplysninger:

sikkerpost@norddjurs.dk
att.: Socialområdet, visitationsafdelingen

Faglig koordinator eller rådgiver tager kontakt, som led i den indledende og koordinerende støtte og vejledning snarest efter modtagelse af indskrivningsbrev.