Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fredensgade

Norddjurs Kommune kan tilbyde en bolig til særligt sårbare borgere

Norddjurs Kommune skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Norddjurs Kommune kan tilbyde en bolig til særligt sårbare borgere. Der ikke i tilstrækkelig grad kan tage vare på egen situation, og hvor borgeren samtidig har et boligproblem, som denne ikke selvstændigt kan løse.


Målgruppen kan bl.a. være kendetegnet ved:

  • at leve i samfundets yderkant og/eller være afvisende eller ude af stand til at modtage hjælp.
  • at have været udsat for en krise eller en traumatiserende. oplevelse, med deraf følgende ensomhed, psykisk sårbarhed eller manglende netværk.
  • at leve som hjemløs og/eller opholder sig på forsorgshjem.

Formålet med indsatsen er:

  • at forebygge, at problemerne for den enkelte ikke forværres.
  • at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder.
  • at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje.
  • at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.


Hvad kan man forvente?

  • At boligerne er beliggende Fredensgade og består af 24 toværelseslejligheder.
  • At boligerne har tilknyttet en "social vicevært funktion".
  • At der skal ikke betales indskud ved indflytning i lejlighederne.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende boligtilbud for særligt sårbare borgere henvises til kvalitetsstandard for boligtilbud for særligt sårbare borgere, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.