Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særligt sårbare borgere

Norddjurs Kommune tilbyder en særlig indsats til voksne

Særligt sårbare

Norddjurs Kommune kan tilbyde en bolig til særligt sårbare borgere. Der ikke i tilstrækkelig grad kan tage vare på egen situation, og hvor borgeren samtidig har et boligproblem, som denne ikke selvstændigt kan løse.

Norddjurs Kommune har følgende indsats:


Voldsramte kvinder eller mænd

Norddjurs Kommune skal tilbyde kvinder eller mænd, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, midlertidigt ophold på et krisecenter, herberg og eller forsorgshjem.

Norddjurs kommune har følgende eksterne indsatser: