Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dolmer Have

Her kan du læse mere om mulighederne i Dolmer Have

Overgangsbosted

Dolmer Have er et psykiatrisk botilbud beliggende i udkanten af Grenaa, i smukke landlige omgivelser. Vi er et overgangsbosted for mennesker, som efter udslusning fra hospitalets psykiatriske afdeling har mulighed for at blive visiteret til bostedet, hvis vedkommende har været alvorlig syg og psykotisk i længere tid og ikke kan klare sig selv.


Hjælp til at komme videre

Botilbuddet rummer 10 boliger i tilknytning til et fælleshus, som rummer opholdsstue, billard og bordtennis - og herudover findes et fælles vaskehus. Målet er at du som beboer, både under og efter opholdet, skal være i stand til at klare dig selv, med mulighed for en vis assistance i tiden efter endt ophold. Derfor laver vi også i fællesskab handleplaner for, hvordan du kommer ordentligt videre.


Skab indhold i din hverdag

Som beboer på Dolmer Have skal du opleve, at dit hjem er et godt og trygt sted. Du har fuld indflydelse på, hvad der skal foregå, både i forhold til egen udvikling og aktivitet - og i forhold til beslutninger om fælles initiativer.

Det er op til dig selv at afgøre, i kraft af din psykiske situation, hvor social du magter og ønsker at være. Med baggrund i dit behov for hjælp, tilknyttes en fast kontaktperson, så vi sikrer, at du får en effektiv støtte på individuel måde.


Din faste livline

Dolmer Have er din base, hvor du kan være dig selv og får en fast livline i vante omgivelser. Vi arbejder hen imod at skabe relationer og tryghed, hvad enten det sker gennem aktivitet eller individuelle samtaler.

Af nuværende aktiviteter kan nævnes idræt, svømning og massage. Derudover tager vi ofte på ture i både ind- og udland, hvor tidligere destinationer har været England og Tjekkiet.


Øvrig information

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. september 2020 været på tilsyn i Dolmer Have. Du kan læse rapporten fra tilsynet her (pdf) 


Kontakt

For yderligere information kan du besøge www.tilbudsportalen.dk.

Du kan kontakte Dolmer Have direkte, telefon 22 61 78 12 eller 89 59 16 00.

Alternativt kan du kontakte leder Jan Hoel, telefon 25 39 53 74 eller jth@norddjurs.dk.