Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Bruger- og pårørenderåd

Brugernes og de pårørendes interesser tæller.

På alle vores botilbud er nedsat et bruger- og pårørenderåd

Vi forsøger at sikre alle beboere selv- og medbestemmelse i forhold til beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i botilbuddet. Til dette formål er der på hvert botilbud nedsat et bruger- og pårørenderåd.

 

Bruger- og pårørenderådene består hver af fire medlemmer fra bruger- og pårørendegruppen i botilbuddet, et medlem fra personalegruppen samt lederen af botilbuddet. Repræsentanterne fra bruger- og pårørendegruppen udpeges gennem valghandling på botilbuddet.

 

Bruger- og pårørenderådet har til opgave at repræsentere beboernes interesser.

Rådet inddrages i beslutninger vedrørende de overordnede retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de pågældende boliger, herunder kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. På denne måde bidrager rådet (i samarbejde med bofællesskabets ledelse og medarbejdere) til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt og i henhold til borgernes ønsker og behov.

Når bruger- og pårørenderådene fungerer bedst, er de en uvurderlig del af livet på botilbuddene og medvirker til at skabe rigtig mange gode oplevelser for beboerne. En god dialog med beboerne og de pårørende er meget værdifuld for både ledelsen og medarbejderne i forhold til at kunne løse deres opgave bedst muligt. Yderligere giver det tryghed for både beboerne og de pårørende at have et sted at gå hen med spørgsmål og forslag.

Kommunalbestyrelsen har - i samråd med ledelse, medarbejdere og bruger- og pårørenderådene og efter høring i handicaprådet og ældrerådet - fastsat vedtægterne for rådets arbejde.

Vedtægter for bruger- og pårørenderådene i Norddjurs Kommune finder du her (pdf)