Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Broagervej

Her kan du læse mere om mulighederne på Broagervej

Broagervej

Bofællesskabet Broagervej er et botilbud til voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Bofællesskabet ligger i et naturskønt område i udkanten af Allingåbro. Det består af seks rækkehuse, som ligger i forlængelse af hinanden og med gode udenomsarealer.

Hver lejlighed har egen entre, køkken, stue, soveværelse og toilet med bad. Der er stenbelægning både på for- og bagsiden af lejlighederne, så man kan have krukker og havemøbler til at stå i sommerperioden.


Aktiviteter

Om tirsdagen og i weekenden har kan beboerne deltage i fællesspisning i fælleshuset på Broagervej. Yderligere har beboerne mulighed for at komme på ferieture og udflugter i løbet af året. Vi forsøger blandt andet at komme af sted til festivaler, som fx Sølund og Sødisbakke.

Selvom der er mange fælles udflugter og aktiviteter, søger vi altid at tilpasse aktiviteterne individuelt og efter borgernes ønsker.

I bofællesskabet prioriterer vi at være en del af lokalsamfundet og benytter os hyppigt af de mange tilbud, der er i området. Vi cykler gerne rundt i byen, fx til indkøb, på besøg hos naboer etc., men turene kan også gå længere væk end det. Fra bofællesskabet er der let adgang til større dele af lokalområdet, da vi lige i baghaven har banestien, som forbinder Allingåbro med bl.a. Auning og dermed mange andre muligheder for aktiviteter.


Vores pædagogiske fundament

På Broagervej har vi fokus på udvikling og læring. Vi lægger vægt på, at alle beboere har en oplevelse af indflydelse, selvbestemmelse, og at de føler ansvar i forhold til beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i botilbuddet. Målet for vores arbejde med borgerne er, at de trænes til i videst muligt omfang at tage ansvar for eget liv - herunder at tage hånd om de praktiske gøremål, som er del af almindelig daglig levevis. 

I bofællesskabet vil du modtage den nødvendige (visiterede) støtte til praktiske gøremål i hjemmet, herunder madlavning, rengøring mv. Du vil også – hvis du ønsker det – få støtte til at indgå i sociale relationer, tage del i fællesskabet og/eller komme i uddannelse eller i job.

Den ene teori, vi læner os op ad i vores arbejde, er Medieret læring (bl.a. pilemodellen), som er en relationel læringsforståelse, der sigter mod at udvikle borgerens praktiske og kognitive færdigheder gennem intentionelle strukturerede aktiviteter og handlinger. Vi arbejder udviklingsorienteret med henblik på at øge borgerens ejerskab og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Den anden teori, vi bruger på Broagervej, er Den Systemiske tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ressourcer og de muligheder, vi kan tilbyde for at lave optimale lærings- og udviklingsmiljøer, der fremmer borgerens læring, udvikling og selvstændighed. Vi har fokus på livshistorier, en anerkendende tilgang til borgeren og coachende tilgang til arbejdet med borgerens udvikling og færdigheder.


Pædagogstuderende

Hvis du er pædagogstuderende og ønsker at læse om Broagervej botilbuds praktikbeskrivelse, henvises til praktikbeskrivelsen som du finder her (pdf).


Borgertrivselsundersøgelse for Broagervej og Stadionparken

Stadionparken og Broagervej (pdf)


Kontakt

For yderligere information kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Annette Bro Rask-Vestergaard, telefon 23 74 29 58 eller ABRV@norddjurs.dk

Direkte telefonnumre til Broagervej: 89 59 23 32 eller 86 48 03 18 

Mail: faes@norddjurs.dk