Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bofællesskaberne i Glesborg

Her kan du læse mere om, hvad Bofællesskaberne i Glesborg kan tilbyde

Landsbyen på toppen af Norddjurs

Bofællesskaberne i Glesborg hører under Socialpsykiatrien Vest og består af to enheder, henholdsvis på Gl. Rimsøvej og på Valmuevej. I førstnævnte er der 6 boliger og i sidstnævnte 10. På Gl. Rimsøvej ligger der også et Støttecenter, der fungerer som fælleshus med køkkenfaciliteter. Medarbejderne fra bostøtten kører desuden ud til borgere i Glesborg og omegn.


Tid og plads til at blive hørt

Som beboer i bofællesskabet i Glesborg er du selv med til at bestemme hvad der skal ske. Der afholdes jævnligt husmøder for alle bofællesskabernes beboere samlet. Derudover vælges der hvert år i oktober et "Bruger- og pårørenderåd", som afholder møder mindst en gang i kvartalet efter de retningslinjer kommunen har lave for dette.

Her får du mulighed for at stille spørgsmål og diskutere, om der er ting der skal ændres. Vi har også haft succes med at afholde dialog møder med politikerne.

Endelig er der i henhold til lovgivningen hvert år et anmeldt tilsyn, hvor alle beboere inviteres til at deltage i mødet med de eksterne tilsynsførende.


Store og små fællesskaber

Vi prioriterer fællesskabet både i større og mindre grupper. Det er frivilligt om du vil deltage i vores mange aktiviteter, men jo mere vi kan være fælles om, des bedre bliver det.

Du kan blandt andet være med til fælles madlavning, motionstur, udflugter, kaffebord og en række fester året rundt. Vi har desuden eget drivhus og køkkenhave.

Hver torsdag og lørdag inviterer vi også brugere fra bostøtten med til vores arrangementer.


Dagligdagen

I bofællesskaberne finder du den daglige tilstedeværelse af tilbud fra medarbejderne om kontakt og samtaler omhandlende dine tanker og følelser samt støtte til, hvordan du håndterer dagligdagens udfordringer med rengøring, indkøb, håndtering af post og økonomi, kontakt til offentlige myndigheder, læge, tandlæge etc.


Andet 

Den 13. januar 2020 var Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsyn i Glesborg. Ved tilsynet konstaterede styrelsen ingen problemer at betydning for patientsikkerheden.

Endelige tilsynsrapport fra tilsynet den 13. januar 2020 (pdf) 


Den 18. november 2019 var Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsyn i Glesborg. 

Tilsynsrapporten fra tilsynet den 18. november 2019 (pdf)


Den 5. august 2019 var Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsyn i Glesborg.

Tilsynsrapporten fra tilsynet 5. august 2019 (pdf)


Kontakt

For yderligere information kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Jan Hoel, telefon 25 39 53 74 eller jth@norddjurs.dk.