Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bofællesskaberne Banesvinget i Auning

Her kan du se mere om mulighederne i bofællesskaberne i Auning

Banesvinget 18+20

To huse - et fællesskab

Bofællesskaberne i Auning består af to huse - Banesvinget 18 og Banesvinget 20.

I husene bor der voksne funktionshæmmede mennesker med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hus 18 er i to etager.

Botilbud Banesvinget

I stueetagen ligger køkkenet, som er samlingspunktet for de huslige aktiviteter.

På husets 1. findes et afslapningsområde med sofa, tv og underholdning. Der er 12 lejligheder i hus 18.

Hus 20 er i 'et plan.

Banesvinget 18 Og 20

Hus 20 består af 10 lejligheder samt fælles køkken og stor fælles stue.

Alle lejligheder er velholdte med soveværelse, samt stor stue med tekøkken.

Alle 22 lejligheder er enkeltmandslejligheder.

Bofællesskaberne i Auning er kendetegnet ved store grønne arealer og ligger meget attraktivt lige bag ved Aunings handelscentrum, tæt på indkøbsmuligheder og med få meter til offentlig transport.

I Bofællesskaberne bliver du en del af et rummeligt miljø, hvor der er plads til alles interesser. Der er rig mulighed for at tage del i sociale aktiviteter som fx den ugentlige herreklub/kvindeklub, fælles klub tilbud, motion m.v.

I den store fælleshave kan du sammen med de øvrige beboere spille fodbold, basketball, bordtennis og springe på trampolin.

Derudover kan der laves bål på bålpladsen eller i bålhytte. Der er også mulighed for andre, mere stillesiddende aktiviteter og individuelle interesser.

Der er et godt socialt sammenhold mellem beboerne på tværs af de to huse.


Vores pædagogiske fundament

På Banesvinget har vi fokus på udvikling og læring.

Vi lægger vægt på, at alle beboere har en oplevelse af indflydelse, selvbestemmelse, og at de føler ansvar i forhold til beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i botilbuddet.

Hos os er beboernes hverdag tilrettelagt ud fra deres individuelle ønsker, behov og udviklings-potentialer.

Mange er i arbejde, i praktik eller under uddannelse. Andre i aktivitets- og samværstilbud.

Målet for vores samlede indsats for og med beboerne er, at beboerne selvstændiggøres og i videst muligt omfang tager ansvar for eget liv.

Det betyder dog ikke, at beboerne skal klare alting selv.

I bofællesskaberne vil du modtage den nødvendige (visiterede) støtte til praktiske gøremål i hjemmet, herunder madlavning, rengøring mv.

Du vil også – hvis du ønsker det – få støtte til at indgå i sociale relationer, tage del i fællesskabet og/eller komme i uddannelse eller i job.

Den ene teori, vi læner os op ad  i vores arbejde, er Medieret læring (bl.a. pilemodellen), som er en relationel læringsforståelse, der sigter mod at udvikle borgerens praktiske og kognitive færdigheder gennem intentionelle strukturerede aktiviteter og handlinger.

Vores fokus er at arbejde udviklingsorienteret med henblik på at øge borgerens ejerskab og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Den anden teori, vi bruger på Banesvinget, er den Systemiske Tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ressourcer og de muligheder, vi kan tilbyde for at lave optimale lærings- og udviklingsmiljøer, der fremmer borgerens læring, udvikling og selvstændighed.

Vi har fokus på livshistorier, en anerkendende tilgang til borgeren og coachende tilgang til arbejdet med borgerens udvikling og færdigheder.


Idrætscertificering

Hele Område Ørsted, Auning og Allingåbro blev i november 2021 idrætscertificeret. Det betyder, at vi i dagligdagen har fået et øget fokus på bevægelse både i og udenfor institutionen.

Med en idrætscertificering er medarbejderne blevet klædt på til at anvende idræt, leg og bevægelse i hverdagen samt inspirere til øget deltagelse i den frivillige idræt, så borgerne får øget trivsel, mere bevægelsesglæde, højere grad af samvær og fællesskab med andre borgere og sundere vaner.


Pædagogstuderende

Hvis du er pædagogstuderende og ønsker at læse om Auning botilbuds praktikbeskrivelse, henvises til praktikbeskrivelsen som du finder her. (pdf)


Borgertrivselsundersøgelse til banesvinget

Banesvinget (pdf)

Kontakt

For yderligere information kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Annette Bro Rask-Vestergaard, telefon 23 74 29 58 eller ABRV@norddjurs.dk.

Hus 18, telefon 23 22 72 85

Hus 20 , telefon 40 13 44 83