Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Botilbud

Norddjurs Kommune tilbyder botilbud til mennesker med behov for omfattende hjælp i dagligdagen

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

For yderligere information og for at blive visiteret til bostøtte skal du kontakte myndighedsafdelingen på telefon 89 59 18 70.

Medarbejderne i myndighedsafdelingen har telefontid på alle hverdage mellem kl. 9.00 og 10.00.


Norddjurs Kommune tilbyder boliger på følgende bosteder

Herudover findes der botilbud til særligt sårbare borgere i Fredensgade samt i form af herberger og krisecenter.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende botilbud henvises til kvalitetsstandard for boliger, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.