Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forebyggelse og tidlig indsats 18-30 år

Vi vægter værdier som "Livskvalitet og det gode liv” og har stor fokus på, at borgeren er medspiller og aktør i eget liv

Forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats yder bostøtte efter servicelovens §85. Vi arbejder med støttende, motiverende og anerkendende pædagogik.


Mentor og motivation

Vi er et bostøtteteam for unge mennesker mellem 18-30 år. Vi tilbyder mentorarbejde i samarbejde med jobcenteret og arbejder med projekt "Hverdagsliv" - et motivationstilbud for unge med forskellige sociale og psykiske udfordringer.


Udvikling med dig som medspiller

Vi arbejder med udgangspunkt i værdierne ligeværdighed, dialog og åbenhed.


Det kan du forvente 

  • Hjælp til selvhjælp
  • Mentorer 
  • Handlekraftige medarbejdere
  • Nøglepersoner, der kan hjælpe dig med dine særlige udfordringer


Pædagogstuderende

Hvis du er pædagogstuderende og ønsker at læse om forebyggelse og tidlig indsats og praktikbeskrivelsen, henvises til praktikbeskrivelsen (pdf).


Kontakt

For yderligere information kan du kontakte aftaleholder Annette Kristensen, telefon 89 59 42 71 eller 20 78 41 12.

E-mail: anekr@norddjurs.dk