Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Bostøtte Ørsted

Her kan du læse mere om bostøtte i Ørsted.

Støtte ved behov

Vi holder til på bofællesskaberne Kærvang og Skovvang. Herfra yder vi bostøtte til en række borgere i Ørsted.

Livskvalitet og trivsel

Vi arbejder med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier åbenhed, ligeværdighed og dialog. Støtte og hjælpemuligheder i Norddjurs Kommune skal medvirke til at personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne får mulighed for at leve "det gode liv" ud fra egne forudsætninger med vægt på livskvalitet og trivsel.

Et godt og trygt sted

Dit hjem skal være et godt og trygt sted. Støtten tager sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Støtten udmøntes gennem en individuel, fleksibel og helhedsorienteret indsats både på det generelle område og i forhold til dit handicap

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Annette Bro Rask-Vestergaard på tlf: 23 74 29 58 eller ABRV@norddjurs.dk