Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte Glesborg

Her kan du læse mere om bostøtte i Glesborg

Støtte til hverdagen

Bostøtten i Glesborg har sit faste holdepunkt på Valmuevej. Herfra kører vi ud til en række borgere i de mindre landsbyer i området omkring Glesborg. Alt vores arbejde bliver gjort ud fra følgende målsætning:

"Bostøtten Glesborg vil skabe muligheder for det gode liv med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og behov."

Det betyder, at vi kan hjælpe dig med at samarbejde med de andre parter, som har indflydelse på din dagligdag, dvs. pårørende, sagsbehandlere, Lokalpsykiatrien i Rønde, psykiatrisk hospital, Rusmiddelcenter, aktivitetscentret AUC, egen læge, hjemmepleje, tandpleje etc. Alt samarbejde sker på baggrund af dit eget samtykke.


Handleplan

Når du bliver visiteret til bostøtte, følger der en bestilling med på ydelser, indenfor rammerne af kommunens kvalitetsstandarder for henholdsvis §85 bofællesskaber og §85 bostøtte.

Sagsbehandler laver derudover en årlig §141 handleplan med borgeren. På baggrund af dette laver beboer og bostøtte-medarbejdere såkaldte pædagogiske handleplaner eller helhedsplaner om, hvordan man mere præcist ønsker at arbejde med ydelser eller målsætninger.


Få hjælp til selvhjælp

Al hjælp bliver udført med respekt for dit eget behov. Vi ønsker at give dig medbestemmelse over eget liv, og derfor er det vigtigt at dine egne holdninger bliver hørt. Det sker ved at arbejde med demokratiske processer og åben dialog, hvor du får indflydelse og medbestemmelse.


Kontakt

For yderligere information kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Jan Hoel, telefon 25 39 53 74 eller jth@norddjurs.dk.