Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte

Hjælp og støtte til voksne i egen bolig

Målgruppe

Bostøtte er til borgere, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af færdigheder på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.


Formålet

Formålet med hjælpen er at tilgodese de behov, der følger af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er fokus på at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.


Hvad indgår i bostøttetilbuddet?

Hvad du kan få hjælp til afhænger af dine behov. Det kan blandt andet være:

  • Pædagogisk støtte
  • Pædagogisk vejledning
  • Hjælp til selvhjælp
  • Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 

I Norddjurs kommune er der medarbejderne har en bred viden og erfaring inden for mange forskellige områder. De har fokus på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Al hjælp bliver udført med respekt for dine behov.

Hvis du vil vide mere, kan du klikke videre og se, hvem du skal kontakte.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende bostøtte henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for bostøttetilbud efter §85, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.