Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aflastning

Norddjurs Kommune tilbyder aflastning eller afløsning

Norddjurs Kommune tilbyder aflastning eller afløsning til målgruppen forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere.


Målgruppe

  • Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.
  • Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling og som p.g.a. disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.


Aflastning eller afløsning kan tilbydes:

  • i godkendte botilbud til voksne
  • i godkendte anbringelsestilbud til børn og unge under 18 år
  • i midlertidige boliger til ældre under sundhed og omsorg
  • i eget hjem i op til 4 timer en gang om ugen i dagtimer på hverdage.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende aflastning eller afløsning henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for aflastning eller afløsning som du finder under kommunens kvalitetsstandarder (pdf).