Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Haveholdet Det Grønne Museum

Her kan du læse mere om, hvad haveholdet på Det Grønne Museum kan tilbyde

Haveholdet på Det Grønne Museum

Haveholdet er et socialpædagogisk tilbud i samarbejde med Norddjurs kommune og Norddjurs kommunes jobcenter.


Hvordan bliver man ansat på Haveholdet?

Al ansættelse går igennem sagsbehandler ved kommunen eller jobcentret.

Oplæring sker gennem praktisk, pædagogisk arbejde. Arbejdsopgaverne foregår i Landbrugsbotanisk have, væksthus samt på øvrige grønne arealer og plantager på ”Det grønne museum”.

Vi har omkring 100.000 gæster om året, som kommer og beundrer vores arbejde.

Den Landbrugsbotaniske Have er en bevarings-, udstillings- og nyttehave, hvor vi dyrker mange spændende sorter af køkken- og krydderurter, bær og frugt.

I væksthuset produceres planter til Den landbrugsbotaniske Have og til videresalg.

De grønne arealer vedligeholdes med græsklipning, ukrudtsbekæmpelse og beskæring.

Vi har fokus på den gode historie, succesoplevelser, læring, produktion, sociale kompetencer og vedligeholdelse af i forvejen eksisterende kompetencer.

Det daglige arbejde er en kombination af praktisk arbejde og pædagogisk støtte. Vi gør meget ud af at matche den enkelte borger med de rette arbejdsopgaver, så opgaverne både passer til vedkommendes evner og fremmer udvikling.

Personalet indgår i det daglige arbejde på lige fod med borgerne, så på haveholdet får alle jord under neglene.


Vores pædagogiske fundament

Vi har fokus på udvikling og læring og lægger vægt på, at alle borgere har en oplevelse af indflydelse og medansvar i forhold til de arbejdsopgaver, som vi udfører i fællesskab.

I arbejdet med borgerne benytter vi os af forskellige pædagogiske tilgange og teorier.

Den ene teori, vi læner os op ad, er Medieret læring (bl.a. pilemodellen), som er en relationel læringsforståelse, der sigter mod at udvikle borgerens praktiske og kognitive færdigheder gennem intentionelle strukturerede aktiviteter og handlinger.

Vores fokus er at arbejde udviklingsorienteret med henblik på at øge borgerens ejerskab og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Den anden teori, vi bruger i arbejdet, er den Systemiske Tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ressourcer og de muligheder, vi kan tilbyde for at lave optimale lærings- og udviklingsmiljøer, der fremmer borgerens læring, udvikling og selvstændighed.

Vi har fokus på livshistorier, en anerkendende tilgang til borgeren og coachende tilgang til arbejdet med borgerens udvikling og færdigheder.


Hvis du vil vide mere om Haveholdet på Det Grønne Museum, er du velkommen til at kontakte:

Mille Gjelsø, telefon 21 37 08 25, mail: fhge@norddjurs.dk, eller leder Annette Bro Rask-Vestergaard, telefon 23 74 29 58, mail: abrv@norddjurs.dk.