Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beskæftigelsesforløb

Norddjurs Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb

Norddjurs kommune vil i samarbejde med dig, jobcenteret og det offentlige og private arbejdsmarked sammensætte et arbejdstilbud til dig.


Tilbuddet

Tilpasses borgerens individuelle ønsker og behov vedrørende indhold, struktur og et aktivt arbejdsliv. Der lægges vægt på muligheden for at udvikle, lære og vedligeholde færdigheder og opbygge en arbejdsidentitet.


Målgruppen

Er borgere, som på grund af betydelig og varig funktionsnedsættelse, har brug for hjælp, støtte og vejledning for at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.


Formålet

Beskyttet beskæftigelse er, at borgeren får indhold, struktur og et aktivt arbejdsliv, samt mulighed for at udvikle, lære og vedligeholde færdigheder og arbejdsidentitet og for at erhverve sig et job.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende beskyttet beskæftigelse henvises til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb som du finder under kommunens kvalitetsstandarder (pdf).