Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klub Frihed

Her kan du læse mere om, hvad Klub Frihed kan tilbyde

Klub Frihed

Klub Frihed er et aktivitets- og samværstilbud for voksne borgere med fysisk eller psykisk udviklingshæmning, samt borgere med psykiske eller sociale vanskeligheder.

Formålet med Klub Frihed er at tilbyde aktiviteter, som bidrager til netværksdannelse, og som styrker borgernes evne til at indgå i relationer til andre.

I klubben kommer borgere fra det meste af Djursland.

Klub Frihed har klubaften hver mandag - primært på Aktivitetscenter Auning, som ligger centralt i Auning by.

De aktiviteter, som blandt andet foregår i klubben, er motion, forskellige kreative projekter, hygge, bowling og spilleaftener. To gange om året afholdes fester - den ene en singlefest, den anden med halloweentema.

Visitation til klubben foregår gennem sagsbehandler i kommunen.

Klub Frihed Yatzy


Vores pædagogiske fundament

Vi har fokus på udvikling og læring. Vi lægger vægt på, at alle borgere har en oplevelse af indflydelse og føler medansvar i forhold til de aktiviteter, vi er sammen om.

I arbejdet med borgerne benytter vi os af forskellige pædagogiske tilgange og teorier.

Den ene teori, vi læner os op ad, er Medieret Læring (bl.a. pilemodellen), som er en relationel læringsforståelse, der sigter mod at udvikle borgerens praktiske og kognitive færdigheder gennem intentionelle strukturerede aktiviteter og handlinger.

Vores fokus er at arbejde udviklingsorienteret med henblik på at øge borgerens ejerskab og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Den anden teori, vi bruger i arbejdet, er den Systemiske Tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ressourcer og de muligheder, vi kan tilbyde for at lave optimale lærings - og udviklingsmiljøer, der fremmer borgerens læring, udvikling og selvstændighed.

Vi har fokus på livshistorier, en anerkendende tilgang til borgeren og coachende tilgang til arbejdet med borgerens udvikling og færdigheder.


Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du besøge www.tilbudsportalen.dk eller kontakte leder Annette Bro Rask-Vestergaard, telefon 23 74 29 58 eller abrv@norddjurs.dk