Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

AC Auning

Her kan du læse mere om, hvad Aktivitetscentret AC Auning kan tilbyde

AC Auning, beskyttet beskæftigelse for §103 og §104


Udeholdet

Udeholdet står for den daglige vedligeholdelse af fællesarealerne på Banestien. Derudover kører Udeholdet ud til andre grønne områder i Norddjurs kommune og til private haver, hvor beboerne har brug for en hjælpende hånd.

I AC’s lille skov, der ligger på matriklen, holder træflækkerholdet til, og her bliver motorsaven samt økse og træflækker flittigt brugt. AC har desuden adgang til nogle få andre skovområder, hvor der afhentes træ, som Udeholdet selv fælder. Gennem arbejdet får beboerne udfordret deres fysik, og der opstår en følelse af samhørighed og socialt fællesskab.

En særligt positiv oplevelse får Udeholdet, når de kører ud for at vedligeholde private haver i byen. Her bliver borgerne virkelig anerkendt og rost for deres arbejde, da de ofte hjælper ældre mennesker, der har en have, som de ikke selv magter at holde i sommerperioden.

På AC Auning er der også en pedelfunktion, hvor opgaverne fx består i udskiftning af pærer, rensning af emhætter, vaskemaskiner og meget mere. Pedellen varetager praktiske opgaver på de to bofællesskaber Banesvinget 18 og 20 samt bofællesskabet Elmeallé.


Cafeen

I cafeen er der mange forskellige borgere tilknyttet, som både bidrager til madlavning og/eller rengøring.

Som ansat i den beskyttede beskæftigelse på AC indgår borgeren i tæt samarbejde med en køkkenfaglig medarbejder om at producere maden til caféen. I cafeen er der fokus på sund mad.


Overordnet er formålet med beskæftigelsestilbuddet på AC, at:

  • skabe struktur og stabilitet i hverdagen
  • træne og få sat fokus på borgerens arbejdsevner
  • træne og få sat fokus på borgerens kollegiale kompetencer
  • afklare borgerens arbejdsevne
  • støtte borgeren i fastholdelse og/eller opbyggelse af socialt netværk
  • forberede borgeren til eventuelt KLAP job


Motion

Gennem AC Auning har Beboerne på bofællesskaberne i Auning og Allingåbro mulighed for at dyrke flere former for motion for at fremme deres sundhed samt udvikle og vedligeholde deres færdigheder.

For nogle af borgerne er der ridning på programmet en gang om ugen. Undervisningen forestås af en ride-fysiolog sammen med nogle hjælpere. Ride-fysioterapi udføres efter lægehenvisning og foregår som holdtræning på en lokal rideskole, der er godkendt af regionen/kommunen.

Gennem de sidste par år har Norddjurs kommunes idræts- og sundhedsfremmende pulje (kaldet Handi Idræt) tilbudt svømning til alle borgere med fysisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne. Dette er en aktivitet, som flere af vores borgere gør fast brug af. Svømningen foregår i Auning svømmehal, og efter endt svømmetræning tilbydes borgerne altid et sundt måltid mad.

Motion i form af gåture, adgang til motionsrum på Broagervej, løb og des lige udbydes også som aktiviteter på AC.

AC er placeret i hjertet af Auning med kort afstand til offentligt transport og gode parkeringsforhold. AC Auning ligger på samme matrikel, som bofællesskaberne på Banesvinget - Hus 18 og Hus 20.

Nr 18 Og 20

Vores pædagogiske fundament

På AC Auning har vi fokus på udvikling og læring. Vi lægger vægt på borgernes selvbestemmelse og tilrettelægger aktiviteterne efter borgernes individuelle behov, ressourcer og ønsker til fremtiden.

Målet for AC Aunings arbejde med borgerne er, at de trænes til i videst muligt omfang at tage ansvar for eget liv - herunder varetage et arbejde, opretholde en sund livsstil og et godt socialt netværk samt udføre de praktiske gøremål, som er del af almindelig daglig levevis. Yderligere er formålet at aktivere borgerne og skabe indhold og mening i deres dagligdag her og nu.

Den ene teori, vi læner os op ad i vores arbejde, er Medieret læring (bl.a. pilemodellen), som er en relationel læringsforståelse, der sigter mod at udvikle borgerens praktiske og kognitive færdigheder gennem intentionelle strukturerede aktiviteter og handlinger. Vi arbejder udviklingsorienteret med henblik på at øge borgerens ejerskab og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Den anden teori, vi bruger på Broagervej, er Den Systemiske tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ressourcer og de muligheder, vi kan tilbyde for at lave optimale lærings- og udviklingsmiljøer, der fremmer borgerens læring, udvikling og selvstændighed.

Vi har fokus på livshistorier, en anerkendende tilgang til borgeren og coachende tilgang til arbejdet med borgerens udvikling og færdigheder.


Hvis du vil vide mere om AC Auning, er du velkommen til at kontakte:

Jacob K. Taustrup, telefon 21 83 08 81, mail: faelles.centervej.17@norddjurs.dk, eller

Leder Annette Bro Rask-Vestergaard, telefon 23 74 29 58 eller mail: abrv@norddjurs.dk