Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgere med særlige behov

Gul Cirkel 100Px

Arbejde og aktivitet

Norddjurs kommune har en række tilbud, der på forskellig vis tilbyder muligheder indenfor arbejde og aktivitet.
Gul Cirkel 100Px

Bolig og bostøtte

Norddjurs kommune tilbyder boliger, bostøtte og aflastning til voksne med handicap, psykiske og/eller sociale problemer.
Gul Cirkel 100Px

Økonomisk hjælp

Tilskud til merudgifter, du har i din dagligdag.
Gul Cirkel 100Px

Tandpleje  

Norddjurs Kommunes tilbud om omsorgs- og specialtandpleje.
Gul Cirkel 100Px

Erhvervet hjerneskade

Tilbud og aktiviteter til borgere med en erhvervet hjerneskade.
Gul Cirkel 100Px

Demens      

Tilbud og aktiviteter til borgere med demens.
Gul Cirkel 100Px

Kommunikations-vanskeligheder

Problemer med at se, høre, tale eller skrive?