Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Øster Alling Vådenge - Nyt vådområdeprojekt

Alling Å er rammen om en kvælstof-reducerende vådområde

En række lodsejere ved Alling Å arbejder sammen med Norddjurs Kommune om at etablere et kvælstofreducerende vådområde på strækningen mellem Ny Rævebro og Øster Alling Bro. Projektområdet er på ca. 225 ha, og det vil fjerne omkring 24 ton kvælstof pr. år når det er etableret.

Der er tidligere gennemført en forundersøgelse og projektet er nu under realisering. I december 2018 blev en større jordfordeling afsluttet og endelig er detailprojekteringen gennemført i 2019. Detailprojekteringen beskriver, hvordan anlægsarbejdet vil blive gennemført og der er gennemført beregninger for at sikre, at arealer uden for området ikke bliver påvirket. Anlægsarbejdet forventes gennemført i sommeren 2020 og projektet forventes endeligt afsluttet sidst i 2020.

Se det udarbejde detailprojekt med bilag.

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europaeiske Landbrugsfond