Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Drammelstrup Vådenge - Nyt vådområdeprojekt

Pumpelaget Drammelstrup Landvindings Laug kan blive rammen om et nyt vådområde, der skal bidrage til at forbedre vandmiljøet

Der er gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at etablere et vådområde i Drammelstrup Enge. Forundersøgelserne viser, at der er muligheder for at gennemføre projektet. Hvis vådområdet gennemføres, vil det skabe et nyt naturområde på 87 hektar langs Alling Å fra Nørrekær ved Gl. Estrup til Drammelstrupvej.

Norddjurs Kommune har i september 2019 modtaget tilsagn til realisering af projektet. Før der kan etableres et nyt vådområde, skal der indgås frivillige aftaler med lodsejerne i området og der skal indhentes en række tilladelser. Projektet forventes gennemført inden for 4 år fra tilsagnet.

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europaeiske Landbrugsfond