Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spildevandsplanen samt tillæg til spildevandsplanen

Norddjurs Kommunes Spildevandsplan 2014-2022 er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2015.

Læs sammendrag af spildevandsplanen og selve spildevandsplanen (link virker ikke i explorer) i sin helhed.

Kommunens spildevandsplan beskriver bl.a., hvilke ejendomme der skal kloakeres. Den beskriver også, i hvilke områder det er planlagt at ændre kloaksystemet fra fællessystem (regn- og spildevand ledes i samme ledning) til separatsystem. I disse områder vil grundejeren få meddelt påbud om at separere regn- og spildevand inde på egen grund.

Det er derfor vigtigt, at man i forbindelse med renovering af kloaksystemet eller ved f.eks. etablering af større omkostningskrævende anlæg (terrasser, indkørsler, haveanlæg) ovenpå det eksisterende kloaksystem nøje overvejer, om man på dette tidspunkt skal ændre kloaksystemet til et separatsystem.

Spørgsmål til spildevandsplanen kan rettes til AquaDjurs as eller Erhverv og Miljø i Norddjurs Kommune. 

Tillæg

Der er herefter udarbejdet følgende tillæg til Spildevandsplan 2014-2022:

Tillæg nr. 1 for et område til boliger ved Auningvej i Nørager.

Tillæg nr. 2 for Auning Varmeværk

Tillæg nr. 3 for regnvandsbassin i Øster Alling.