Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Køkkenkværn

Norddjurs Kommune giver ikke tilladelse til brug af køkkenkværne.

Kommunens holdning er, at affald hører til i skraldespanden og ikke kloakken.

Madaffald er således en ressource, der kan brændes og udnyttes i varmeproduktionen. Madrester i kloakken kan derimod forårsage problemer med tilstopning i ældre kloaksystemer og tiltrække rotter.

I fælleskloakerede områder kan der endvidere i forbindelse med kraftig regn forekomme overløb til recipient. Herved kan der ved brug af køkkenkværne ske en forøgelse af belastningen af recipienter med organisk materiale.

Ovenstående er afstemt med kommunens kloakforsyning AquaDjurs, som ikke ønsker affald i kloakken.