Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Forebyggelse af rotter - hvad kan man selv gøre?

Hønsehuse, voliere, skure, garager m.v.

Vægge og mure bør være så tætte som muligt (en rotteunge kan klemme sig igennem et hul på størrelse med en 50 øre). 

Husdyrfoder bør opbevares i lukkede tønder eller lignende. Der bør ikke overfodres.

Man bør undgå rod og opstabling af effekter.

Husk at en rotte kræver 2 ting, nemlig skjulesteder og føde. Hvis man tager den ene eller begge ting fra rotten, vil den finde andre steder at bo.

Brændestakke

Brændestakke i umiddelbar nærhed af hønsehuse og kaninbure m.v. er ideelt for rotterne, idet de så kan bo i brændestakken, og indtage deres måltider ved hønsene eller kaninerne.

Derfor bør brændstakken placeres langt fra fodermuligheder, og gerne fritstående, da brændestakke, som er stablet op ad en husmur, kan virke som en trappe for rotterne, som derfra har mulighed for at komme på loftet.

Kompostbunker/beholdere

Der bør ikke komposteres madaffald, hvorimod gulerodstoppe, poretoppe og lignende ikke har nogen betydning.

Kompost bør opbevares i lukkede, rottesikrede kompostbeholdere. Desværre har det vist sig, at flere af de nye kompostbeholdere af plastik ikke er så rottesikrede, som man har troet, idet rotterne dels kan grave huller i plastmaterialet, dels grave sig ned under beholderen for at udnytte gæringsvarmen fra komposten.

Fuglefodringssteder

Man bør fodre sparsomt, så fuglene spiser op hver dag. Hvis der ligger foder om natten, kan et foderbræt hurtigt samle rotter.

Vær opmærksom på, at rotter er dygtige til at klatre, og derfor nemt kan komme op til mejsebolde og lignende i buske og træer.

Indendørs

Udluftningsrøret fra kloakken bør være helt og aflukket med net, så rotterne fra kloaksystemet ikke kan komme ud på taget eller loftet.

Riste på alle gulvafløb bør være af metal og være fastskruet (en rotte kan løfte en rist, som vejer 1,2 kg).

Udskæring af afløbsslanger fra vaskemaskiner bør ikke være større end afløbsslangen.

Bevoksning op ad muren bør holdes nede i en højde på 1 m under tagudhænget.

Udluftningsriste i soklen bør være hele og fastsiddende.

Huller i kampestensfundamenter bør lukkes med cement og eventuelt sammenkrøllet hønsenet.