Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Rotter

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. På denne side kan du læse, hvad du skal gøre.

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter effektivt. Rottebekæmpelsen betales via ejendomsskatten, og det koster derfor ikke ekstra at ringe og bestille et rotteeftersyn, når man har konstateret rotter.

Rottebekæmpelsen i Norddjurs Kommune foretages af Anticimex A/S.

Klik på dette link til Anticimex A/S og udfyld formularen, så vil din anmeldelse blive behandlet hurtigst muligt.

Gå til selvbetjeningsløsningen hos Anticimex:

Selvebtjeningsløsning: Rotter
Rotteanmeldelser kan også foretages telefonisk på 96 32 00 65.

Bemærk dog, at anmeldelser, der foretages elektronisk ved at udfylde formularen, er bekæmperen i hænde hurtigere end ved telefonisk henvendelse.

Hvis der er borgere, som ønsker at sende en mail omkring anmeldelserne, skal dette ske på info@anticimex.dk.

Responstid på anmeldelser er inden for 5 hverdage.

Anticimex forventer at køre i følgende områder på nedenstående dage, hvor det forventes, at en aftale kan blive realiseret:

Mandag - postnr. 8950, 8961, 8963, 8544, 8550
Tirsdag - postnr. 8581, 8586, 8585, 8560, 8570, 8444
Onsdag - postnr. 8500
Torsdag og fredag - genbesøg og opfølgning

Der gøres opmærksom på, at borger eller dennes repræsentant skal være til stede ved al giftudlægning. Rottebekæmperen vil derfor ringe og træffe aftale om et tidspunkt, hvor borger kan være hjemme.

Der må ikke udleveres rotte- eller musegift til borgere og virksomheder. Det er alene rottebekæmper, som skal udlægge, tilse og opfylde med gift. Til gengæld må du gerne selv sætte en rottefælde op.

Dette fremgår af den gældende nationale lovgivning på området (jævnfør rottebekendtgørelsen).

Ifølge de nye regler for rottetilsyn/kampagnebesøg skal ejendomme i landzone kun besøges hvert 2. år, dog skal ejendomme med rotter  have flere på hinanden følgende besøg med et halvt års interval i forbindelse med de kommunale kampagner. På sidstnævnte ejendomme kræves det ifølge lovgivningen, at borger eller dennes repræsentant er tilstede ved tilsynet, indtil ejendommen er rottefri efter 3 på hinanden følgende besøg.

Derudover foretages der tilsyn og bekæmpelse af rotter på baggrund af de anmeldelser, der løbende modtages fra borgere og virksomheder. 

I byer og sommerhusområder sker rottebekæmpelse kun, såfremt der foretages anmeldelse af rotter.

Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Bekæmpelsesfirmaer, der laver aftale om en rottesikringsordning med en virksomhed, skal skriftligt meddele dette til kommunen.

Alle kommuner skal ifølge de nye regler offentliggøre en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Norddjurs Kommune har udarbejdet en handlingsplan, der senest er blevet revideret af kommunalbestyrelsen den 15. marts 2016.

Læs her, hvordan du forebygger besøg af rotter.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Rottebekæmpelse uden for kommunens åbningstid

Udenfor kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan en grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse.

Du kan her vælge at indgå en aftale med en autoriseret rottebekæmper for egen regning - eller vente til kommunen igen har åbent. Som fødevarevirksomhed har du pligt til at kontakte en rottebekæmper med det samme - også uden for kommunens åbningstid.

Konstateres der rotter indendørs i beboelser eller på fødevarevirksomheder, uden for kommunens åbningstid, kan grundejer eller lejer, indgå en aftale med en autoriseret rottebekæmper.

Ved indgåelse af en aftale skal skemaet "Erklæring om rottebekæmpelse udenfor kommunal åbningstid" udfyldes og underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende aftaleskemaet til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail norddjurs@norddjurs.dk.

Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge, at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen.

De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter udenfor kommunens åbningstid, er på borgerens egen regning.

Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer må  bekæmpe rotter med kemiske midler. Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

 

Har du rotter?

Du skal anmelde det hos kommunen, hvis du har rotter.

Viden om rotter

Miljø- og Fødevareministeriet har samlet en masse viden og råd om bekæmpelse af rotter.

Bekæmpelse af rotter

Formålet med handlingsplanen er at synliggøre rottebekæmpelsen og forebyggelsen og give den kommunale forvaltning på området mulighed for at vurdere om de mål, den har sat, også bliver realiseret.