Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Rotter

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. På denne side kan du læse, hvad du skal gøre

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter effektivt. Rottebekæmpelsen betales via ejendomsskatten, og det koster derfor ikke ekstra at ringe og bestille et rotteeftersyn, når man har konstateret rotter.

Rottebekæmpelsen i Norddjurs Kommune foretages af Anticimex A/S.

Klik på dette link til Anticimex A/S og udfyld formularen, så vil din anmeldelse blive behandlet hurtigst muligt.

Gå til selvbetjeningsløsningen hos Anticimex:

Selvebtjeningsløsning: Rotter
Rotteanmeldelser kan også foretages telefonisk på 96 32 00 65.

Bemærk dog, at anmeldelser, der foretages elektronisk ved at udfylde formularen, er bekæmperen i hænde hurtigere end ved telefonisk henvendelse.

Hvis der er borgere, som ønsker at sende en mail omkring anmeldelserne, skal dette ske på info@anticimex.dk.

Responstid på anmeldelser er inden for 5 hverdage.

Anticimex forventer at køre i følgende områder på nedenstående dage, hvor det forventes, at en aftale kan blive realiseret:

Mandag - postnr. 8950, 8961, 8963, 8544, 8550
Tirsdag - postnr. 8581, 8586, 8585, 8560, 8570, 8444
Onsdag - postnr. 8500
Torsdag og fredag - genbesøg og opfølgning

Der gøres opmærksom på, at borger eller dennes repræsentant skal være til stede ved al giftudlægning. Rottebekæmperen vil derfor ringe og træffe aftale om et tidspunkt, hvor borger kan være hjemme.

Der må ikke udleveres rotte- eller musegift til borgere og virksomheder. Det er alene  kommunens autoriserede rottebekæmper, som skal udlægge, tilse og opfylde med gift. Til gengæld må du gerne selv sætte en rottefælde op.

Bekæmpelsesfirmaer, der laver aftale om en rottesikringsordning med en virksomhed, skal skriftligt meddele dette til kommunen.

Privat rottebekæmpelse

Med den nye rottebekendtgørelse er der åbnet mulighed for, at kommunerne kan tillade privat rottebekæmpelse. En såkaldt R2-autorisation kan give adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Opnåelse af en R2-autorisation forudsætter, at man gennemgår et kursus, der afholdes af Miljøstyrelsen. Det er kun ejer af erhvervsejendommen, der må udføre rottebekæmpelse, og kun på sin egen ejendom.

Norddjurs Kommune har besluttet indtil videre at tillade ovennævnte private rottebekæmpelse under overholdelse af samtlige regler. Det indebærer bl.a., at ejer af egen erhvervsejendom skal indsende anmeldelse til kommunen, inden den private bekæmpelse kan igangsættes. Efterfølgende skal der ske anmeldelse til kommunen, hver gang en bekæmpelse indledes. Bekæmpelse skal udføres efter gældende retningslinier fra Miljøstyrelsen, og der skal ske afrapportering i henhold til rottebekendtgørelsen. Kommunen fører tilsyn med privat bekæmpelse.

En R2-autorisation til privat rottebekæmpelse kan tilbagekaldes, hvis de gældende regler overtrædes. Norddjurs Kommune kan til enhver tid revidere beslutningen om at tillade privat rottebekæmpelse med brug af gifte.

Norddjurs Kommunes handlingsplan 2018-2021

Alle kommuner skal ifølge de nye regler offentliggøre en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Norddjurs Kommune har udarbejdet en handlingsplan, der senest er blevet revideret af kommunalbestyrelsen den 12. juni 2018.

Læs her, hvordan du forebygger besøg af rotter.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Har du rotter?

Du skal anmelde det hos kommunen, hvis du har rotter.

Viden om rotter

Miljø- og Fødevareministeriet har samlet en masse viden og råd om bekæmpelse af rotter.

Bekæmpelse af rotter

Formålet med handlingsplanen er at synliggøre rottebekæmpelsen og forebyggelsen og give den kommunale forvaltning på området mulighed for at vurdere om de mål, den har sat, også bliver realiseret.