Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kæmpe-bjørneklo

Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en invasiv plante.

Indsatsplan for bekæmpelse i Norddjurs Kommune (2014-2024)

Kultur- og Miljøforvaltningen har udarbejdet indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune. Indsatsplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. august 2015.

Har du Kæmpebjørneklo på din grund?

Alle grundejere i Norddjurs Kommune er forpligtede til at bekæmpe Kæmpebjørneklo på egne arealer således, at ingen Kæmpebjørneklo i kommunen på noget tidspunkt må sprede frø, og at alle planter på sigt udryddes.

Det anbefales at bekæmpe to gange mellem 15. april og 1. juni. Det er vigtigt at starte tidligt, når planterne kun har to blade og er 10 - 15 cm høje. Jo mindre planterne er, jo nemmere og billigere er det at bekæmpe dem. 

De forskellige metoder og øvrige anbefalinger findes i indsatsplanen.

 Er du i tvivl om, du har bjørneklo eller strand-kvan, så se planchen her og bliv klogere.

Frister for bekæmpelse:

  • Bekæmpelse - inden 1. juni

  • Bekæmpelse (eller kontrol af 1. bekæmpelse) - inden 1. juli

  • Bekæmpelse (eller kontrol af 2. bekæmpelse) - inden 1. september

Morfologi

Kæmpebjørneklo er en skærmplante. Den bliver normalt to til fem meter høj og har op til tre meter lange blade. Stænglen kan blive ti cm i diameter og er furet, typisk håret og med rødlige pletter nederst.

Planter, der lige er spiret frem har runde blade, men bladene bliver efterhånden takkede. Fuldt udviklede blade er fligede og stærkt takkede.

Kæmpebjørnekloens blomster er hvide og sidder i skærme i toppen af stænglen. Skærmene er ca. 50 cm. brede med 50 til 150 grene. Der kan være mere end 80.000 blomster på en enkelt plante.

Blomstringen sker fra juni - august. Fra juli danner bjørnekloen frø. I gennemsnit sætter en plante 20.000 før.

Historie og udbredelse

Kæmpebjørneklo blev i 1830´erne indført til Danmark fra Kaukasus som prydplante. I 1950´erne nævnes den første gang som invasiv i den danske natur.

Siden har den spredt sig kraftigt i hele landet. Den findes især langs åer, engarealer, udyrkede arealer og lignende.

 

Indsatsplan

Det anbefales at bekæmpe bjørneklo to gange mellem 15. april og 1. juni. Det er vigtigt at starte tidligt, når planterne kun har to blade og er 10 - 15 cm høje. Jo mindre planterne er, jo nemmere og billigere er det at bekæmpe dem.

Bjørneklo - bekendtgørelsen

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, kan du finde det på siderne med lovstof.

Andre invasive arter

Arter af dyr og planter, som spredes til områder, de ikke selv vil kunne sprede sig til, og som har negativ effekt på den oprindelige biologiske mangfoldighed.