Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Japansk pileurt

Japansk Pileurt er en 2-3 meter høj, indført prydplante. Den er ekstremt invasiv, og tvinger hjemmehørende arter væk

Kendetegn og historie

De store pileurter er, ligesom kæmpebjørneklo, invasive arter. Det betyder, at arterne ikke er hjemmehørende i Danmark, og at deres tilstedeværelse er ødelæggende for hjemmehørende arters overlevelse.

Pileurterne er store stauder, der blev bragt til Europa fra Asien som prydplanter. Da de i Europa ingen naturlige fjender har, kan de sprede sig uhindret.

De danner tætte 2-3 meter høje og mørke bestande, som er svære for andre planter og dyr at leve under. Bladene er 5-12 cm lange med lige afskåret bladbasis, mens stænglerne er tykke, hule og karakteristisk bambusagtige.

 

Hvordan bekæmper jeg dem? 

Du kan udrydde kæmpe-pileurt ved at slå planterne hver 3. – 4. uge i sommerhalvåret i 3-5 år. Du kan også holde kæmpe-pileurt nede ved, at trække planten op med rødder.

Du kan ikke fjerne japansk pileurt ved slåning. Men du kan bekæmpe japansk pileurt ved at grave planterne op med rod, og ved at rodstikke planterne.

Ved rodstikning skal du hugge rødderne over med en spade mindst 10 cm under jordoverfladen. Du skal gentage rodstikning i nogle år for at metoden er effektiv.

Når du graver planterne op er det vigtigt, at du fjerner alt plantematerialet, for blot en jordstængel på 1 cm er nok til at danne en ny plante.

Forsøg rundt i Danmark har også vist at sprøjtning med fedtsyre gennem hele vækstsæsonen i 3-5 år, kan være effektivt.

Se mere om bekæmpelse af de store pileurter i Miljøstyrelsens vejledning.

 

Japansk pileurt

Japansk pileurt er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst.

Andre invasive arter

Arter af dyr og planter, som spredes til områder, de ikke selv vil kunne sprede sig til, og som har negativ effekt på den oprindelige biologiske mangfoldighed.