Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forvildede tamduer

Forvildede tamduer kan både udgøre sundhedsmæssige farer og forvolde omfattende skader på bygninger, biler og andet.

Hvorfor er de et problem?

Duer kan med deres ekskrementer tilsvine og give omfattende bygningsskader. Når duers ekskrementer blandes med regnvand ætser og nedbryder det bygningsmaterialer, billak, møbler osv.

Deres redemateriale kan blokere nedløbsrør og ventilationer, ligesom duerederne er udklækningssted for en lang række skadedyr.

Forvildede tamduer kaldes også for flyvende rotter, da de er smittebærere af op til 10 farlige sygdomme.

Sygdommene kan også overføres ved berøring af dueekskrementer og forladte duereder eller indånding af støv fra indtørret dueekskrementer.

Blandt sygdommene kan følgende nævnes:

  • Papegøjesyge, som giver vejrtrækningsbesvær og kan føre til alvorlig lungebetændelse med påvirkning af lever, hjerte og milt. Smitten sker oftest ved inhalation af forstøvet afføring eller sekret eller ved kontakt med duen.

  • Salmonella-forgiftning, som kan give kroniske ledsmerter og være dødelig for ældre og svagelige. Desuden kan salmonella medføre diarre, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkastning.

  • Campylobacter, som i op til en uge giver kvalme, feber, mavesmerter og diarre. Mange uger efter vil man være svag.

Hvad kan jeg selv gøre?

Efterladte bygninger, siloer og lignende er ofte oplagte steder for dem at slå sig ned. Man kan som afværge forsøge sig med midler såsom fugleskræmsler, duepigge og opsætte redekasser til rovfugle (vandrefalke o.lign.). 

Virker ovenstående afværgemidler ikke kan man ansøge Norddjurs Kommune om tilladelse til at regulere forvildede tamduer (efter aftale med det lokale politi).

Selve reguleringen skal udføres af en person med gyldigt jagttegn.

Man ansøger ved at sende en mail til natur@norddjurs.dk, hvori man beskriver omfanget af problemet (lokalitet, antallet af duer, omfanget af skader) samt ejer og kontaktoplysninger, herefter vil der foretages en konkret vurdering af ansøgningen.

 

Vildtkonsulenten

Naturstyrelsens vildtkonsulent besvarer spørgsmål om fugle, dyr og planter, rådgivning om håndtering af dødfundne dyr, jagt på Styrelsens arealer og nyjægerjagter samt spørgsmål om invasive arter.