Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skadedyr og - vækster

På denne side kan du læse om skadevoldende vildt, skadedyr og invasive planter.

De invasive arter

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til uden menneskelig hjælp, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Læs mere om Hvad invasive arter er hos Miljøstyrelsen.

Den biologiske invasion sker i fire faser:

  1. Introduktion. Arten bliver ført til et område. Det kan være en plante købt i et plantecenter, der sættes ud i haven.

  2. Etablering. Arten overlever, og den reproducerer sig selv under de nye forhold (haven), og opretholder en levedygtig bestand.

  3. Spredning. Arten er vel-etableret, og bestanden vokser og spreder sig ud over det område, som den i første omgang blev indført i (fra haven til omkringliggende haver, natur, grøftekanter, skov osv.). Spredningen kan foregå naturligt ved frø- eller rodskudsspredning eller ved at mennesker hjælper til, f.eks. ved at flytte planten til andre haver.

  4. Effekt. En art karakteriseres kun som invasiv, hvis den har en negativ effekt på den eksisterende, naturlige biodiversitet. Det er derfor vigtigt at se på hvilke effekter der forekommer, og hvorfor.

Der er mange flere invasive arter, end der er gennemgået her på siden.

Miljøstyrelsen har en enkelt og god oversigt over alle anderkendte invasive arter i Danmark.

Her kan du også læse mere om, hvad du selv kan gøre, hvis du finder en invasiv art på din grund, både i forhold til forebyggelse, så du undgår at få problemer, og bekæmpelse, hvis der allerede ér et problem.

Generelt gælder der, at det er bedre at gøre noget tidligt, da det gælder for de fleste arters vedkommende, at de er virkeligt svære at få bugt med, når de først har etableret sig.

Skadedyr

Flere arter udgør et problem, når de lever i større populationer på steder, der kan være ødelæggende for mennesker eller vores ejendom. Få råd og vejledning i siderne nedenfor.

 

Bjørneklo - bekendtgørelsen

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, kan du finde det på siderne med lovstof.

Japansk pileurt

Japansk pileurt er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst.

Har du rotter?

Du skal anmelde det hos kommunen, hvis du har rotter.

Andre invasive arter

Arter af dyr og planter, som spredes til områder, de ikke selv vil kunne sprede sig til, og som har negativ effekt på den oprindelige biologiske mangfoldighed.