Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pasning af græsarealer

Pasningen af græsarealer i Norddjurs Kommune er tilpasset budgetter, bruger- og driftshensyn, lovgivning og kommunens biodiversitetspolitik for årene 2020-2024.

Det er et broget tæppe af intensivt passede boldbaner, trampestier i parker og større arealer klippet på grund af brugerhensyn.

Fra året 2018 har politisk vedtagne besparelser påvirket driftsrutinerne, og nu i 2021 vil ”Vild med Vilje” – biodiversitet påvirke udseendet af græsarealerne.

Omtrent halvdelen af græsarealerne i Norddjurs vil have status af biodiversitetsområde og vil vokse mere eller mindre naturligt. Dette påvirker dog ikke idrætsområdet, hvor klippestandarderne er som hidtil.

Grundejerforeninger og borgere fastlægger selv niveauet for deres klipning, og der forekommer steder, hvor tilstødende grundejere klipper de kommunale rabatter.

Klipning af vejrabatter, derimod, foretages med det primære formål at gøre kommunale veje trafiksikre. Man skal som trafikant både rent fysisk kunne trække ud i rabatten, men også kunne orientere sig i forhold til andre trafikanter, krydsende vildt, se skilte og belysning.

Der klippes derfor vejrabatter to gange om året og desuden fjernes der selvetableret træ-og busk opvækst om vinteren.