Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Planer og projekter

Planer og projekter for Natur og miljø i Norddjurs Kommune.

Forslag til vandforsyningsplan

Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen sendes forslag til "Vandforsyningsplan 2021-2027" i offentlig høring i 8 uger med fristudløb mandag den 10. maj 2021.

Vandforsyningsplanen udgives kun elektronisk og kan ses her

Bemærkninger til eller indsigelser mod planforslaget kan sendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, att. Drikkevandsteamet eller til vand@norddjurs.dk

Efter høringsperiodens udløb vil udkastet blive politisk behandlet til endelig afgørelse.