Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høringer Natur og miljø

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

  • Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer.

For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Vandindvinding


Vandindvinding til at vedligeholde vandstand i voldgrav ved Sostrup Slot

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning om endelig tilladelse til vandindvinding fra eksisterende boring.

Sostrup Slot og Kloster K/S Maria Hjerte Engen 1, 8500 Grenaa søger om endelig tilladelse til vandindvinding fra eksisterende boring.

Det oppumpede vand skal bruges til at vedligeholde vandstand i voldgrav omkring Sostrup Slot i perioder hvor vandstanden falder, dette for at sikre bevaring af slottet, som hviler på egetræspæle.

Der ansøges om endelig indvindingstilladelse fra eksisterende boring DGU nr. 61.29. Boringen er beliggende på matr. nr. 1ab Benzon Hgd., Gjerrild, ca. 170 meter syd for Sostrup Slot.

Der ansøges om at indvinde 15.000-20.000 m³/år til opfyldning af vand i voldgraven.

Journal nr. 22/819.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 11. februar 2022, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune eller på mail til vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til §20 i lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning.


 

Vandløbsregulativer