Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høringer Natur og miljø

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer.

For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Tillæg til Spildevandsplan 2014-2022


Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022.

Norddjurs Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022 for etablering af en forbindelsesledning for spildevand fra et nyt sommerhusområde, jf. ”Lokalplan 054-707 Bønnerup Strand – Skråningen, Lysningen og Skoven”. 

Høringsperioden er fra den 23. juni til den 18. august 2021.

Bemærkninger eller indsigelser kan indsendes til Flemming H. Nielsen, Byg og Miljø på mail: fhn@norddjurs.dk

Herefter forventes planen endeligt vedtaget.


Miljøtilsynsplan

Udkast til miljøtilsynsplan 2021-2025.

Norddjurs Kommune sender hermed udkast for revideret miljøtilsynsplan for 2021-2025 i offentlig høring.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019) stiller i § 3 krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for tilsynet med virksomheder og husdyrbrug m.m.

Inden en endelig plan gøres tilgængelig, sendes den i høring i en 4 ugers periode. Enhver har ret til at kommentere på udkastet inden for denne periode.

Frist for kommentering er den 22. juli 2021. Evt. kommentarer til udkastet kan sendes til miljoe@norddjurs.dk.

Læs udkastet for miljøtilsynsplanen for de anlæg som Norddjurs Kommune fører tilsyn med

Miljøtilsynsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og på dma.mst.dk.


Vandløbsregulativer