Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Udvidelse af Grenaa Havn - Foroffentlighedsfase

I perioden 4. maj – 1. juni 2020 afholder Norddjurs Kommune en foroffentlighedsfase, hvor offentligheden kan komme med forslag, idéer og bemærkninger til projektet, herunder om der er særlige forhold, der skal belyses i den videre planlægning (lokalplan og kommuneplantillæg) og i den tilhørende miljøredegørelse.


Vandløbsregulativer


Vandindvinding


Ansøgning fra Vandcenter Djurs a.m.b.a. om endelig tilladelse til indvinding af grundvand fra 4 boringer ved Sostrup.

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har ansøgt om tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning fra 4 boringer i skovene ved Sostrup. Der ansøges om tilladelse til at indvinde op til 1.000.000 m3 årligt. Ansøgningen sker i henhold til § 20 i vandforsyningsloven.

Indvindingen skal foregå fra følgende boringer:
DGU. nr. 61.149 beliggende matr. nr. 1aq, Benzon Hgd, Gjerrild
DGU. nr. 61.219 beliggende matr. nr. 1aq, Benzon Hgd, Gjerrild
DGU. nr. 61.221 beliggende matr. nr. 1aq, Benzon Hgd, Gjerrild
DGU. nr. 61.225 beliggende matr. nr. 1aq, Benzon Hgd, Gjerrild

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen. Indsigelserne skal sendes til vand@norddjurs.dk eller med brev til Torvet 3, 8500 Grenaa og være kommunen i hænde senest den 11. juni 2020. Samme adresse skal benyttes hvis man ønsker at blive gjort bekendt med sagens akter.