Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt erhvervogmiljoe@norddjurs.dk.

Vandløbsregulativer


Revurdering af miljøgodkendelse


Revurdering af miljøgodkendelse for Omya A/S, Grenaa Kalkværk, Grønnegade 20, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune skal revurdere OMYA's eksisterende miljøgodkendelse (jfr. § 41 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder, nr. 1458 af 12. december 2017). Revurderingen omfatter den samlede virksomhed.

Efter loven kan alle med interesse i sagen se sagens akter, ligesom alle kan indsende skriftlige kommentarer til sagen og anmode om at få udkast til revurderingsafgørelse, når det foreligger samt kommentere udkast til afgørelse.

Fristen for at anmode om udkast til revurderingsafgørelse er den 27. august 2018, og senest 3 uger fra modtagelsen af kommunens udkast til revurderingsafgørelse kan der sendes skriftlige bemærkninger herom til kommunen. Alle bemærkninger, som kommunen modtager rettidigt, tages med i den videre behandling af sagen.

Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed aftales nærmere ved henvendelse.

Henvendelse vedrørende ovenstående rettes til Norddjurs Kommune, Erhverv og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller til e-mail: marik@norddjurs.dk


Vandindvinding

Ansøgning fra Trustrup-Lyngby Vandværk om fornyet og samlet forøget vandindvindingstilladelse.

Trustrup-Lyngby Vandværk har ansøgt om tilladelse til fortsat at indvinde grundvand til almen vandforsyning. Derudover har de ansøgt om en forøgelse fra 50.000 m3 årligt til 90.000 m3 årligt ved Lyngby-værket og en nedsættelse fra 111.000 m3/år til 100.000 m3/år ved Trustrup-værket - en samlet indvindingstilladelse på 190.000 m3/år.

Indvindingen skal foregå fra følgende boringer:
Lyngby-værket

  • DGU. nr. 71.339 beliggende matr. nr. 11x Lyngby By, Lyngby
  • DGU. nr. 71.766 beliggende matr. nr. 11x Lyngby By, Lyngby
  • DGU. nr. 81.174 beliggende matr. nr. 7m Albøge By, Albøge

Trustrup-værket

  • DGU. nr. 81.58 beliggende matr. nr. 4ac Trustrup By, Lyngby
  • DGU. nr. 81.46 beliggende matr. nr. 4ac Trustrup By, Lyngby

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen. Indsigelserne skal sendes til erhvervogmiljoe@norddjurs.dk eller med brev til Torvet 3, 8500 Grenaa og være kommunen i hænde senest 17. august 2018.