Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.

Vandløbsregulativer


Markvanding

Ansøgning om fornyet og udvidet tilladelse til markvanding, Allingkærvej 1, 8963 Auning. 

Norddjurs kommune har modtaget følgende ansøgning om fornyet og øget tilladelse til oppumpning af vand fra Alling Å til markvanding:

Henrik Thuesen, Allingkærvej 1, 8963 Auning søger om fornyet og udvidet tilladelse til markvanding af landburugsafgrøder med oppumpning fra Alling Å på strækningen ved matr. nr. 10a og 11f Øster Alling By, Øster Alling, samt 3h Liltved By, Fausing.

Der ansøges om oppumpning af 68.000 m3 årligt fra Alling Å. Der vil blive suget vand op fra åen med en lang slange, hvor pumpen placeres et stykke inde på marken for at beskytte åens brinker.

Journal nr.:12/11631.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 11. marts 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bygogmiljoe@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgninger er i henhold til §20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Ansøgning om tilladelse til etablering af en markvandingsboring, Skansevej 1, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning fra Jens Hansen, Knigårdvej 1, 8586 Ørum Djurs om tilladelse til at etablere en markvandingsboring. Boringen placeres på beplantet areal ca. 310 meter syd for ladebygning på ejendommen Skansevej 1, matr. nr. 7n Mastrup by, Ginnerup.

Boringen skal anvendes til at vande 40 ha med landbrugsafgrøder på ejendommen.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 4. marts 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bygogmiljoe@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.


Vandløb

Ansøgning om fornyet og udvidet tilladelse til markvanding, Allingkærvej 1, 8963 Auning. 

Norddjurs kommune har modtaget følgende ansøgning om fornyet og øget tilladelse til oppumpning af vand fra Alling Å til markvanding:

Henrik Thuesen, Allingkærvej 1, 8963 Auning søger om fornyet og udvidet tilladelse til markvanding af landburugsafgrøder med oppumpning fra Alling Å på strækningen ved matr. nr. 10a og 11f Øster Alling By, Øster Alling, samt 3h Liltved By, Fausing.

Der ansøges om oppumpning af 68.000 m3 årligt fra Alling Å. Der vil blive suget vand op fra åen med en lang slange, hvor pumpen placeres et stykke inde på marken for at beskytte åens brinker.

Journal nr.:12/11631.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 11. marts 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bygogmiljoe@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgninger er i henhold til §20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.


Vandindvinding

Ansøgning fra Selkær Mølle Vandværk om forlængelse af indvindingstilladelse.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Selkær Mølle Vandværk om en 30-årig forlængelse af sin indvindingstilladelse. Der ansøges om uændret 12.500 m3 årligt.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 14 dage, senest den 27. februar 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bygogmiljoe@norddjurs.dk.