Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt erhvervogmiljoe@norddjurs.dk.

Vandløbsregulativer


Affaldsplan


Tillæg til affaldsplan 2014-2024.

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune fremlægger et fælles forslag til tillæg til Affaldsplan 2014-2024 i offentlig høring.

Tillægget til affaldsplanen har til formål at muliggøre, at ejere af helårshuse opkræves et investeringsbidrag på 125 kr./år (incl. moms) fra og med 2019 til delvis finansiering af en ny renovationsordning.

Tillægget til affaldsplanen kan læses her.

Enhver har ret til at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer sendes til Norddjurs Kommune norddjurs@norddjurs.dk eller Reno Djurs renodjurs@renodjurs.dk senest den 11. januar 2019.


Vandindvinding

Ansøgning om endelig indvindingstilladelse fra etableret markvandingsboring, Baslandvej 3, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Per Vilhelm Vahle, Baslandvej 3, 8586 Ørum Djurs om endelig tilladelse til vandindvinding fra etableret markvandingsboring.

Der ansøges om indvinding af 84.000 m3 årligt til vanding af gulerødder fra en etableret boring, DGU nr. 71.1010. Boringen er beliggende på matr. nr. 1a Basland, Ørum, ved ejendommen Baslandvej 3, 8586 Ørum Djurs.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 4. januar 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Ansøgning om endelig indvindingstilladelse fra etableret markvandingsboring, Markvangen 2 B, 8963 Auning.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Enghavegaard I/S, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro om endelig tilladelse til vandindvinding fra etableret markvandingsboring.

Der ansøges om indvinding af 83.600 m3 årligt til vanding af landbrugs- og gartneriafgrøder fra en etableret boring, DGU nr. 70.669. Boringen er beliggende på matr. nr. 3a Gjesing By, Gjesing, ved ejendommen Markvangen 2 B, 8963 Auning.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 4. januar 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Ansøgning om boretilladelse til markvanding, Allelevvej 11, 8570 Trustrup.

Norddjurs kommune har modtaget ansøgning fra Allelev Hovgaard I/S, v/ Per og Steen Kristensen, Allelevvej 11, 8570 Trustrup om tilladelse til at etablere en markvandingsboring. Boringen placeres på markareal ca. 550 meter øst for driftsbygningerne på ejendommen Allelevvej 11, på matr. nr. 9a Allelev By, Lyngby

Boringen skal anvendes til at vande 82 ha med landbrugsafgrøder på ejendommen.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 2. januar 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Erhverv og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Ansøgning fra Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk om fornyet og udvidet vandindvindingstilladelse.

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk har ansøgt om fornyet og udvidet tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning. De har ansøgt om en årlig indvindingsmængde på 92.000 m3 årligt.

Indvindingen skal foregå fra følgende boringer:
• DGU nr. 71.460 beliggende matr. nr. 3g Thorsø By, Voldby
• DGU nr. 71.761 beliggende matr. nr. 7d Villersø By, Villersø

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen. Indsigelserne skal sendes til erhvervogmiljoe@norddjurs.dk eller med brev til Torvet 3, 8500 Grenaa og være kommune i hænde senest 2. januar 2019.