Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.

Vandløbsregulativer


Markvanding


Ansøgning om vandindvindingstilladelse til markvanding, Firhøjevej 11, 8963 Auning.

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning fra Bent Boje Salling, Firhøjevej 11, 8963 Auning om tilladelse til vandindvinding til markvanding.

Der ansøges om indvinding af 56.000 m3 årligt fra eksisterende boring, DGU nr. 69.561. Boringen er beliggende på matr. nr. 11a Ø. Alling by, Ø. Alling, ca. 110 meter nordvest for ejendommen Dalsgårdsvej 9.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 1. maj 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Ansøgning om vandindvindingstilladelse til markvanding, Ørumvej 37, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning fra MA Holding 2016 ApS, Ørumvej 37, 8586 Ørum Djurs om tilladelse til vandindvinding til markvanding af landbrugs- og gartneriafgrøder.

Der ansøges om indvinding af 40.000 m3 årligt fra eksisterende boring, DGU nr. 70.249. Boringen er beliggende på matr. nr. 3s Dystrup by, Ørum, ca. 20 meter vest for stuehuset på ejendommen Søhøjvej 4, 8586 Ørum Djurs.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 23. april 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.


Varmeforsyning


Etablering af nyt 4M varmepumpeanlæg ved Grenaa Varmeværk - april 2019.

Miljø- og Teknikudvalget har den 26. marts 2019 besluttet at sende et projektforslag i høring fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. om etablering af nyt 4MV varmepumpeanlæg på adressen Bredstrupvej 44, 8500 Grenaa.

Høringsperiode er 4 uger fra den 28. marts 2019 til den 25. april 2019.