Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Vandløbsregulativer


Vandindvinding


Ansøgning om vandindvindingstilladelse, Aldershvilevej 4, 8961 Allingåbro.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Jens Carstensen, Aldershvilevej 4, 8961 Allingåbro om endelig vandindvindingstilladelse til nyetableret boring, samt øget tilladelse til et samlet anlæg på tre boringer. Vandet skal bruges til vanding af landbrugsafgrøder.

Der ansøges om indvinding af 90.000 m3 grundvand årligt fra boringerne DGU nr. 59.653, DGU nr. 59.247 og DGU nr. 59.248. Boringerne er beliggende på matr. nr. 1f Kare By, Holbæk ca. 120 meter nordvest for ejendommen Kare Engvej 14, 8950 Ørsted.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 6. oktober 2020 indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Ansøgning om fornyet og udvidet indvindingstilladelse til markvanding, Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Jens Hjort Jensen, Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup om tilladelse til fornyet og udvidet indvindingstilladelse til vanding af landbrugsafgrøder med oppumpning fra Kolindsund Sydkanal.

Der ansøges om oppumpning af 119.000 m3 årligt fra Kolindsund Sydkanal. Oppumpningen skal ske ud for matr. nr. 1a, Fævejle Hgd., Lyngby. Oppumpningsstedet er beliggende ca. 250 meter sydvest for Lyngbyvejs krydsning af Kolindsund Sydkanal.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 5. oktober 2020, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail: vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Ansøgning om fornyet og udvidet markvandingstilladelse, Tårupvej 27, 8963 Auning.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Sonja Jensen, Tårupvej 27, 8963 Auning om tilladelse til fornyet og udvidet markvandingstilladelse.

Der ansøges om indvinding af 43.500 m3 årligt fra eksisterende boring, DGU nr. 70.322. Boringen er beliggende på matr. nr. 1a Tårup By, Auning, ca. 170 meter nord for stuehuset på ejendommen Tårupvej 27.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 29. september 2020 indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgninger er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Ansøgning om fornyet og udvidet markvandingstilladelse, Aldershvilevej 3, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra gårdejer Jens Erik Andersen, Aldershvilevej 3, 8586 Ørum Djurs om tilladelse til fornyet og udvidet markvandingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder og korn.

Der ansøges om indvinding af 53.000 m3 årligt fra eksisterende boring, DGU nr. 71.539. Boringen er beliggende på matr. nr. 1g Kni By, Ørum, ca. 90 meter nordøst for stuehuset på ejendommen Aldershvilevej 3.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 25. september 2020, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.