Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Vandråd

Invitation til oprettelse af vandråd for hovedvandopland Djursland og Randers Fjord.

Forud for de kommende vandområdeplaner 2021-2027 inviteres interesserede organisationer og foreninger til at deltage i vandplanarbejdet.

Oprettelse af vandråd


Vandløbsregulativer


Markvanding


Fornyet og forøget tilladelse til vanding fra etableret markvandingsboring, matr. nr. 1b Over Slemming, Grenaa Jorder.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til indvinding af op til 20.000 m3 grundvand årligt til vanding af gartneriafgrøder fra boring med DGU nr. 71.455 beliggende på matr. nr. 1b Over Slemming, Grenaa Jorder. Der er tidligere meddelt tilladelse til 10.000 m3 pr. år.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen. Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 2. januar 2020 indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Etablering af en markvandingsboring, Hoedvej 45, 8444 Balle.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Klaus Mortensen, Hoedvej 45, 8444 Balle om tilladelse til at etablere en markvandingsboring. Boringen placeres på markareal ca. 190 meter øst for staldbygninger på ejendommen Hoedvej 45, på matr. nr. 15b Ålsrode by, Ålsø.

Boringen skal anvendes til at vande 115 ha med landbrugsafgrøder på ejendommen.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 27. december 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

----------

Etablering af en ny markvandingsboring, Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa om tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring med ny placering samt øget indvindingstilladelse fra en eksisterende markvandingsboring.

Der søge som tilladelse til:

  • At etablere en ny markvandingsboring. Boringen placeres på mark ca. 900 meter nordøst for ejendommen Dolmervej 29, på matr. nr. 20c Robstrup, Grenaa Jorder.
  • Øget indvindingstilladelse fra markvandingsboring, DGU nr. 71.220, beliggende ca. 200 meter sydvest for ejendommen Dolmervej 29, på matr. nr. 35k Robstrup, Grenaa Jorder.

De to boringer skal anvendes til at vande 224 ha med landbrugsafgrøder på ejendommen. Der søges om samlet at indvinde op til 150.000 m3/år fordelt på 50.000 m3/år fra DGU nr. 71.220 og 100.000 m3/år fra ny boring.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 27. december 2019, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.