Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bortforpagtning af landbrugsparceller

Licitation - bortforpagtning af landbrugsparceller

Norddjurs Kommune udbyder forpagtningen af nedenstående landbrugsparceller i offentlig licitation:

  • Parcel nr. 34 er beliggende ved Rolshøjvej og omfatter et areal på 2,46 ha
  • Parcel nr. 38 er beliggende ved Åstrup og omfatter et areal på 2,33 ha
  • Parcel nr. 103 er beliggende ved Grenaa Enge og omfatter et areal på 5,49 ha
  • Parcel nr. 110 er beliggende ved Grenaa Enge og omfatter et areal på 4,41 ha
  • Parcel nr. 122 er beliggende ved Grenaa Enge og omfatter et areal på 8,77 ha
  • Parcel nr. 136 er beliggende ved Grenaa Enge og omfatter et areal på 9,30 ha
  • Parcel nr. 144 er beliggende ved Enslevgården og omfatter et areal på 0,83 ha
  • Parcel nr. 145 er beliggende ved Grenaa Enge og omfatter et areal på 8,45 ha
  • Parcel nr. 2007 er beliggende ved Vivild og omfatter et areal på 5,38 ha
  • Parcel nr. 3011 er beliggende ved Gl. Estrup og omfatter et areal på 31,20 ha

For alle parceller gælder, at forpagtningsperioden er fra 1. september 2017 til 31. august 2022.

Afgivelse af tilbud

Tilbud skal afgives skriftligt på særlig tilbudsliste i lukket kuvert mærket "Licitation over landbrugsparcel" og være fremme senest fredag den 28. juli 2017 kl. 12.00 i Sekretariatet i Administrationsbygningen, Miljø- og Kulturforvaltningen, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro.

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Laust Hedegaard, Vej og ejendom, telefon 89 59 40 35 eller mail lauh@norddjurs.dk eller Margrethe Præstholm, vej og ejendom, telefon 89 59 28 11 eller mail msp@norddjurs.dk.