Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Landbrug

Tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Hoedvej 35, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Hoedvej 35, Ålsrode, 8500 Grenaa.

Tilladelsen er offentliggjort den 31. august 2020 og klagefristen udløber den 28. september 2020.

----------

Godkendelse efter § 16 a af husdyrbruget Fævejlevej 8, 8570 Trustrup.

Norddjurs Kommune har meddelt godkendelse efter § 16 a af husdyrbruget Fævejlevej 8, 8570 Trustrup.

Godkendelsen er offentliggjort den 24. august 2020 og klagefristen udløber den 21. september 2020.


Nedsivning


Etablering af nye nedsivningsbassiner samt klimatilpasningsløsninger omkring skole og hal i Auning.

Norddjurs Kommune har meddelt nedsivningstilladelse til nedsivning af overfladevand fra et område omkring skole og hal i Auning i forbindelse med etablering af nye nedsivningsbassiner samt klimatilpasningsløsninger. Herunder er der også foretaget en screening for miljøvurdering.

Tilladelsen er offentliggjort den 14. september 2020 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.


Skovrejsning

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om, at skovrejsning på matrikel nr. 1b, Ramten By, Ørum ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Afgørelsen er offentliggjort den 16. september 2020 og klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.


Vandindvinding


Fornyet tilladelse til markvanding med grundvand fra anlæg beliggende Hovlinen 10, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse til markvanding med grundvand fra anlæg beliggende Hovlinen 10, 8586 Ørum Djurs.

Tilladelsen er offentliggjort den 18. september 2020 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Korttidstilladelse til øget indvinding til markvanding i 2020, Nordkystvejen 10, 8961 Allingåbro.

Norddjurs Kommune har meddelt korttidstilladelse til øget indvinding til markvanding fra boring beliggende på matr. nr. 2a Vejlby by, Vejlby.

Tilladelsen er offentliggjort den 8. september 2020 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Ingen miljøvurderingspligt ved etablering af rå- og rentvandsledninger fra skovene ved Sostrup over Veggerslev til Grenaa.

Norddjurs Kommune har vurderet, at der ikke er miljøvurderingspligt ved etablering af rå- og rentvandsledninger fra skovene ved Sostrup over Veggerslev til Grenaa.

Vurderingen er offentliggjort den 27. august 2020 og klagefristen udløber 4 uger efter, at vurderingen er meddelt.

----------

Korttidstilladelse til øget indvinding til markvanding, beliggende matr. nr. 35k Robstrup, Grenaa Jorder.

Norddjurs Kommune har meddelt korttidstilladelse til øget indvinding til markvanding, fra boring beliggende på matr. nr. 35k Robstrup, Grenaa Jorder.

Tilladelsen er offentliggjort den 27. august 2020 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.


Vandløbsregulativer