Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Landbrug


Tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Århusvej 119, Lund, 8570 Trustrup.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Århusvej 119, Lund, 8570 Trustrup.

Tilladelsen

Tilladelsen er offentliggjort den 14. januar 2022. Klagefristen udløber den 11. februar 2022.

----------

Ophør af IE-husdyrbruget på Århusvej 119, Lund, 8570 Trustrup og ikke-påbud om undersøgelse i forhold til vurdering af forureningstilstand.

Afgørelse

Afgørelsen er offentliggjort den 14. januar 2022. Klagefristen udløber den 11. februar 2022.

----------

Revurdering af § 12 miljøgodkendelsen af IE svinebruget Rødeled Vej 23, Rimsø, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune har revurderet § 12 miljøgodkendelsen af IE svinebruget Rødeled Vej 23, Rimsø, 8500 Grenaa.

Revurderingen er offentliggjort den 20. december 2021. Klagefristen udløber den 17. januar 2022.


Vandindvinding


Boretilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til markvandingsboring beliggende Langbyvej 23, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse til markvandingsboring beliggende Langbyvej 23, 8586 Ørum Djurs. Sammen med boretilladelsen er truffet afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt på anlægget.

Afgørelserne er offentliggjort den 11. januar 2022. Klagefristen udløber 4 uger efter meddelelsen.

----------

Boretilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til markvandingsboring beliggende Lundenvej 15, 8585 Glesborg.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse til markvandingsboring beliggende Lundenvej 15, 8585 Glesborg. Sammen med boretilladelsen er truffet afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt på anlægget.

Afgørelserne er offentliggjort den 10. januar 2022. Klagefristen udløber 4 uger efter meddelelsen.

----------


Afgørelse om fornyet og forøget indvindingstilladelse til Gjerrild Nordstrand Vandværk.

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet og forøget indvindingstilladelse til Gjerrild Nordstrand Vandværk. Sammen med tilladelsen er truffet afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt på anlægget.

Afgørelserne er offentliggjort den 3. januar 2022. Klagefristen udløber 4 efter, at afgørelserne er meddelt.


Vandløbsregulativer