Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt erhvervogmiljoe@norddjurs.dk.


Varmeforsyning

Forblivelsespligt til Auning Varmeværk - december 2018.

Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2018 besluttet at godkende et projektforslag fra Auning Varmeværk a.m.b.a. om forblivelsespligt for en resterende del af allerede tilsluttede varmeforbrugere i Auning.

Klagefristen er 4 uger fra den 18. december 2018 til den 15. januar 2019.


Reetablering af vejstykke

Reetablering af permanent vejstykke ved Nordstrandvej på Anholt kræver ikke en udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM)

Afgørelsen er offentliggjort den 12. december 2018 og klagefristen udløber den 9. januar 2019.


Vandløbsregulativer


Landbrug


Tilladelse til husdyrbruget Rughale, Lundenvej 8, 8585 Glesborg.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Rughale, Lundenvej 8, 8585 Glesborg.

Tilladelsen er offentliggjort den 11. december 2018 og klagefristen udløber den 8. januar 2019.


Vandhuller


Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 og planlovens § 35 til udvidelse af et vandhul samt etablering af en handicaprampe og et glasværn på matr.nr. 50 Fausing By, Fausing. 

Dispensationen er offentliggjort den 21. november 2018 og klagefristen udløber den 18. december 2018.


Vandindvinding


Afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg beliggende Hegedal 14, 8585 Glesborg.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg beliggende Hegedal 14, 8585 Glesborg.

Tilladelsen er offentliggjort den 6. december 2018 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg beliggende Dyringvej 5, 8585 Glesborg.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg beliggende Dyringvej 5, 8585 Glesborg.

Tilladelsen er offentliggjort den 6. december 2018 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til markvanding med grundvand fra anlæg beliggende Høbjergvej 7, Høbjerg, 8500 Grenaa. 

Tilladelsen er offentliggjort den 27. november 2018 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt. 

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til indvinding med grundvand fra anlæg beliggende på matr. nr. 1ao Østergård Hgd., Fjellerup.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til fornyet vandindvindingstilladelse til Fjellerup Strands Vandværk, til anlæg beliggende på matr. nr. 1ao Østergård Hgd., Fjellerup. 

Tilladelsen er offentliggjort den 20. november 2018 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til vanding med overfladevand fra anlæg beliggende på matr.nr. 1a Fannerupgård, Ginnerup.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til vanding med overfladevand (Kolindsund Nordkanal) fra anlæg beliggende på matr.nr. 1a Fannerupgård, Ginnerup.

Tilladelsen er offentliggjort den 20. november 2018 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til vanding med overfladevand fra anlæg beliggende på matr.nr. 3c Allelev By, Lyngby.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til vanding med overfladevand (Kolindsund Sydkanal) fra anlæg beliggende på matr.nr. 3c Allelev By, Lyngby.

Tilladelsen er offentliggjort den 19. november 2018 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.


Vådområder


Realisering af Øster Alling Vådenge på hhv. matrikel nr. 6a og 19e V. Alling By, V. Alling samt 9f, Fløjstrup By, Hørning kræver ikke en udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen er offentliggjort den 27. november 2018 og klagefristen udløber den 27. december 2018.


Virksomheder


Afgørelse af miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for støjvold Ørsted Kærvej, 8950 Ørsted (matr.nr. 16as Ørsted By, Ørsted. 

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse af miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for støjvold Ørsted Kærvej, 8950 Ørsted (matr.nr. 16as Ørsted By, Ørsted. 

Miljøgodkendelsen og VVM afgørelse er offentliggjort d. 21. november 2018 og klagefristen udløber den 19. december 2018.