Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Vandløbsregulativer


Landbrug


Etablering af plansilo, Allestrupvej 3, Allestrup, 8961 Allingåbro.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af plansilo på husdyrbruget beliggende Allestrupvej 3, Allestrup, 8961 Allingåbro.

Afgørelsen er offentliggjort den 21. november 2019 og klagefristen udløber den 19. december 2019.


Spildevand


Tilladelse til nedlæggelse af Voer Renseanlæg og afskæring af spildevandet via trykledning til Ørsted.

Norddjurs Kommune har meddelt revideret udledningstilladelse efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven for kloak i Voer. Eksisterende sandfilteranlæg nedlægges og spildevandet vil fremover blive pumpet væk til større renseanlæg.

Derudover er der meddelt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne er offentliggjort den 9. december 2019 og klagefristen udløber den 6. januar 2020.


Vandindvinding


Afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til markvanding med grundvand fra anlæg beliggende Kærbyvej 22, 8560 Kolind.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet tilladelse til markvanding fra anlæg beliggende Kærbyvej 22, 8560 Kolind.

Afgørelserne er offentliggjort den 4. december 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.