Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Pilerenseanlæg


Tilladelse til etablering af afløbsfrit pilerenseanlæg, Ramten Hedevej 25, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 og planlovens § 35 til etablering af afløbsfrit pilerenseanlæg på matr. nr. 36h Ramten Hede, Ørum, beliggende Ramten Hedevej 25, 8586 Ørum Djurs.

Tilladelsen er offentliggjort den 23. januar 2019 og klagefristen udløber den 20. februar 2019.


Vandløbsregulativer


Vandindvinding


Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018, til boringer beliggende på matr. nr.e 35k Robstrup, Grenaa Jorder og 2g Thorsø by, Voldby.

Norddjurs Kommune har meddelt dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 til følgende boringer:

Boring med DGU nr. 71.220 med op til 43.320 m3
Boring med DGU nr. 71.260 med op til 42.250 m3

Dispensationen er offentliggjort den 14. februar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at dispensationen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse til markvandingsboring, Nordkystvejen 35, 8961 Allingåbro.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse til markvandingsboring beliggende Nordkystvejen 35, 8961 Allingåbro.

Tilladelsen er offentliggjort den 5. februar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt endelig tilladelse til vandindvinding samt supplerende boring, Ørsted Vandværk.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt endelig tilladelse til vandindvinding samt supplerende boring til Ørsted Vandværk.

Tilladelsen er offentliggjort den 1. februar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse til markvandingsboring, Damvej 16, 8950 Ørsted.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse til markvandingsboring beliggende Damvej 16, 8950 Ørsted.

Tilladelsen er offentliggjort den 31. januar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018, matr. nr. 41a Homå by, Homå.

Norddjurs Kommune har meddelt dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 til boring beliggende på matr. nr. 41a Homå by, Homå.

Dispensationen er offentliggjort den 30. januar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at dispensationen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet indvindingstilladelse, Skovgårde Vandforsyning.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet indvindingstilladelse til Skovgårde Vandforsyning. Boringen er placeret på matr. nr. 7a Skovgårde, Nørager.

Tilladelsen er offentliggjort den 16. januar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse, Jordrampen 1, 8961 Allingåbro.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse, Jordrampen 1, 8961 Allingåbro.

Tilladelsen er offentliggjort den 15. januar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt endelig indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg, Baslandvej 3, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt endelig indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg, Baslandvej 3, 8586 Ørum Djurs.

Tilladelsen er offentliggjort den 14. januar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse til markvandingsboring, Allelevvej 11, 8570 Trustrup.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse til markvandingsboring, Allelevvej 11, 8570 Trustrup.

Tilladelsen er offentliggjort den 14. januar 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.