Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Landbrug


Godkendelse efter § 16 a af IE svinebruget beliggende Voer Færgevej 48 C, 8950 Ørsted.

Norddjurs Kommune har meddelt godkendelse efter § 16 a af IE svinebruget beliggende Voer Færgevej 48 C, 8950 Ørsted.

Godkendelsen er offentliggjort den 5. maj 2021. Klagefristen udløber den 2. juni 2021.

----------

Husdyrtilladelse efter § 16 b til Gl. Estrup Ridecenter, Liltvedvej 28, 8963 Auning.

Norddjurs Kommune har meddelt husdyrtilladelse efter § 16 b til Gl. Estrup Ridecenter, Liltvedvej 28, 8963 Auning.

Tilladelsen er offentliggjort den 28. april 2021. Klagefristen udløber den 26. mqj 2021.

----------

Husdyrtilladelse efter § 16 b til Gammel Mølle Stutteri, Gammel Landevej 15, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har meddelt husdyrtilladelse efter § 16 b til Gammel Mølle Stutteri, Gammel Landevej 15, 8586 Ørum Djurs.

Tilladelsen er offentliggjort den 16. april 2021. Klagefristen udløber den 14. maj 2021.

----------

Husdyrtilladelse efter § 16 b til svinebruget Fævejlevej 11, Allelev, 8570 Trustrup.

Norddjurs Kommune har meddelt husdyrtilladelse efter § 16 b til svinebruget Fævejlevej 11, Allelev, 8570 Trustrup.

Tilladelsen er offentliggjort den 14. april 2021. Klagefristen udløber den 12. maj 2021.


Miljøgodkendelser

Norddjurs Kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for OJT Tankstore på Grenaa Havn.

Afgørelsen er offentliggjort den 3. maj 2021. Klagefristen udløber den 31. maj 2021.


Skovrejsning

 


Vandløbsregulativer


VVM-afgørelse

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om, at forslag til kommuneplan 2021-2033 ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen

Afgørelsen er offentliggjort den 15.april 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.


Klimatilpasning

Planen sendes i 6 måneders offentlig høring indtil 1. juli 2021. Høringssvar kan sendes til: natur@norddjurs.dk