Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Parkeringsplads

Etablering af en midlertidig tilbagevendende parkeringsplads på matr.nr. 60do Grenaa Markjorder, beliggende på Andereservatet. Kræver ikke en udarbejdelse af en Miljøkonsekvens rapport (VVM)

Godkendelsen er offentliggjort den 18. maj 2020, og klagefrisen udløber den 15. juni 2020.


Landbrug


Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig forhøjelse af eksisterende kornsilo på ejendommen Teglværksvej 12, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligtig forhøjelse af eksisterende kornsilo på husdyrbruget Fuldbækgård, beliggende Teglværksvej 12, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 19. maj 2020, og klagefristen udløber den 16. juni 2020.

----------

Tillæg nr. 1 til tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Brøndstrupvej 1, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune har meddelt tillæg nr. 1 til tilladelse efter § 16 b af husdyrbruget Brøndstrupvej 1, beliggende Brøndstrupvej 1 og 2, 8500 Grenaa.

Tillægget er offentliggjort den 12. maj 2020, og klagefristen udløber den 9. juni 2020.

----------

Tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Stensmarkvej 22, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Stensmarkvej 22, 8500 Grenaa.

Tilladelsen er offentliggjort den 12. maj 2020, og klagefristen udløber den 9. juni 2020.


Miljø - anvendelse af slagge


Afgørelse om at et projekt vedrørende nyttiggørelse af slagge, Grenaavej 131, 8500 Grenaa ikke er VVM-pligtig.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om, at et projekt vedrørende nyttiggørelse af slagge, Grenaavej 131, 8500 Grenaa, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen er offentliggjort den 19. maj 2020, og klagefristen udløber den 16. juni 2020.            


Vandløbsregulativer


Vandindvinding


Endelig tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende på ejendommen Birkelund, Meilgaardvej 29, 8585 Glesborg.

Norddjurs Kommune har meddelt endelig tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende på ejendommen Birkelund, Meilgaardvej 29, 8585 Glesborg.

Tilladelsen er offentliggjort den 19. maj 2020, og klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.

----------

Fornyet tilladelse til markvanding fra anlæg beliggende Mogenstrupvej 5, 8961 Allingåbro.

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet tilladelse til markvanding fra anlæg beliggende Mogenstrupvej 5, 8961 Allingåbro.

Tilladelsen er offentliggjort den 5. maj 2020, og klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.

----------

Fornyet tilladelse til markvanding fra anlæg beliggende på matr. nr. 2g Thorsø by, Voldby.

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet tilladelse til markvanding fra anlæg beliggende på matr. nr. 2g Thorsø by, Voldby.

Tilladelsen er offentliggjort den 29. april 2020, og klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.