Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Landbrug


Miljøgodkendelse af husdyrbruget Rougsøvej 260, Udby, 8950 Ørsted.

Norddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter § 12 af husdyrbruget Rougsøvej 260, Udby, 8950 Ørsted.

Godkendelsen er offentliggjort den 13. maj 2019 og klagefristen udløber den 11. juni 2019.


Vandløbsregulativer


Vandindvinding

Tillæg til boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til boring beliggende på matr. nr. 1aq Benzon Hgd., Gjerrild.

Tillæg til boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til boring beliggende på matr. nr. 1aq Benzon Hgd., Gjerrild, meddelt til Vandcenter Djurs a.m.b.a.

Tilladelsen er offentliggjort den 6. maj 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg, Ørumvej 37, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg, Ørumvej 37, 8586 Ørum Djurs.

Tilladelsen er offentliggjort den 6. maj 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding, Huldremosevej 34, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding, Huldremosevej 34, 8586 Ørum Djurs.

Tilladelsen er offentliggjort den 26. april 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse til markvandingsboring, Grundvej 19, 8960 Randers SØ.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt boretilladelse til markvandingsboring, Grundvej 19, 8960 Randers SØ.

Tilladelsen er offentliggjort den 24. april 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet og nedsat tilladelse til vanding med overfladevand fra Alling Å ved matr. nr. 1di Gl. Estrup Hvgd., Fausing.

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt samt fornyet og nedsat tilladelse til vanding med overfladevand fra Alling Å ved matr. nr. 6di Gl. Estrup Hvgd., Fausing. Tilladelsen omfatter år 2019 med en indvinding på 50.000 m3.

Tilladelsen er offentliggjort den 23. april 2019 og klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.