Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Heder

Artsfattig natur på tør jordbund

Hederne findes som regel på mager, tør og sandet jordbund. De fleste er kendetegnet ved en udbredt vækst af dværgbuske som hedelyng, men de kan også være domineret af græsser eller laver.

I Norddjurs Kommune er der mange heder. Nogle af de største findes på Fuglsang Hede, Hevring Hede og i Anholts Ørken.

I gamle dage brugte bønderne hederne til græsning med får og geder, skrælning af lyngtørv, fældning af træer til brænde og slåning af lyng til vinterfoder. Den traditionelle drift foryngede hele tiden lyngen og holdt træerne nede, så heden ikke blev til skov.

 

Hedernes planter og dyr

Tidligere tiders drift har gjort jorden næringsfattig, og lyngen er med til at gøre jorden sur. Det betyder, at kun få plantearter trives på hederne.

Ud over hedelyng findes andre dværgbuske som revling og tyttebær, og på de mere artsrige steder findes der planter som guldblomme, djævelsbid og lav skorzoner. Alt efter vegetationen taler man om lyngheder, græsheder eller klitheder.

På hederne lever en lang række specialiserede insekter, som kan klare det tørre og ørkenagtige klima, blandt dem de to smukke sommerfugle argusblåfugl og foranderlig blåfugl. Desuden træffer man ofte klitperlemor-sommerfugl på hederne.

De tørre og varme forhold i vegetationen tiltrækker krybdyrarter som hugorm, stålorm, almindelig firben og markfirben. Hederne besøges også af rådyr og krondyr, og typiske ynglefugle er stenpikker, sanglærke, agerhøne og krikand.

 

Trusler

Manglende foryngelse af lyngen er et problem, idet planter af hedelyng kun lever i 25-30 år, medmindre de altså bides ned eller slås, så de kan sende friske skud op fra stubbene. Uden græsning eller slåning breder buske og træer sig efterhånden også, så heden bliver til skov.

Det ser man mange steder i Norddjurs Kommune. Tilførsel af næringsstoffer fra luften er også en trussel mod hederne. Øget næring fremmer tilgroningen med græsser, buske og træer og gør det vanskeligt for dværgbuskene at klare sig mod græsserne.

 

Hvad kan du gøre?

Kreaturer, får og heste er gode til at vedligeholde og forynge heder. Tilstræb at have et lavt antal dyr på arealet.

Mod opvækst af træer kræves dog et højere et græsningstryk. Slår du heden med 6-10 års mellemrum, får du et ensartet tæppe af ung hedelyng. Afbrænding kan også give en god foryngelse af lyngen. Det er en fordel at afbrænde lidt af gangen. Husk, at du skal have tilladelse fra de lokale brandmyndigheder.

Som regel skal der ryddes buske og træer for at holde tilgroningen nede sammen med den øvrige pleje. Men lad gerne nogle spredte buske stå af hensyn til småfuglene.

Undlad tilskudsfoder og husk at fjerne afslået eller fældet materiale for at mindske mængden af næringsstoffer og for at sikre, at de lavtvoksende planter har en chance for at klare sig.

 

Kontakt Natur

Administrationsbygningen i Allingåbro

Fælles Natur-postkasse
natur@norddjurs.dk

Annette Limborg Madsen
89 59 40 12

Marie Karlsson
89 59 40 05

Malene Krogh Sell
89 59 11 80

Beskyttet natur

Publikationer fra Norddjurs Kommune

Eksterne links til publikationer