Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fredninger

..af hensyn til landskab, kultur og natur

Fredning er et centralt instrument i naturbeskyttelsen i Danmark.

Fredninger kan gennemføres af hensyn til beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, landskab og kulturhistorie, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen.

Endvidere kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i naturen.

Med gennemførelsen af en fredning gøres der én gang for alle op med et områdes anvendelsesmuligheder.

Fredninger gennemføres med udgangspunkt i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.