Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvordan virker varslet

Du kan her læse mere om hvordan varslet fungerer

Sådan er varslet sat op

sms-varslet er sat op, ved at vi konstant måler vandstande i Grenåen og Alling Å. Når vandstandene når fastsatte højder udløser det et varsel.

Hvilke vandstande varsles der for

Der er opsat en risiko-vandstand og en kritisk-vandstandshøjde. Kommunen har fastsat disse vandstandshøjder ud fra erfaringer fra tidligere stormfloder, derfor kan der ske tilpasning over tid i takt med at vi evaluerer og retter i systemet. 

Risiko vandstand

Når vores målestation når en risiko-vandstand, vil det udløse en sms til tilmeldte borgere, hvor I vil modtage information om vandstanden, om denne har været stigende (+) eller faldende (-) den seneste time. Forbliver vandstanden i denne risikovandstand, vil I modtage endnu en sms efter 12 timer. 

Kritisk vandstand

Når vores målestationer rammer en kritisk vandstand, vil det udløse endnu en sms til tilmeldte borgere, hvor I vil modtage information om vandstandens højde, og om denne har været stigende (+) eller faldende (-) den seneste time.

Forbliver vandstanden i denne kritisk høje niveau, vil I modtage endnu en sms efter 1 time, hvor I igen informeres om vandet stiger eller falder og et tal for hastigheden for stigning eller fald. 

I vil også modtage sms-varsler når vandet falder igen og faren er drevet over.