Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Planlægning af klimatilpasning

Her på siden finder du planer for tilpasning

Norddjurs Kommune har vedtaget 2 klimahandleplaner

Kommunen arbejder på at kortlægge og imødekomme oversvømmelser fra stormflods- og skybrudshændelser, samt åvand og opstigende grundvand.

Der tegnes et billede af, at de største udfordringer kan forventes i områder, der er bebygget i nyere tid, mens ældre landsbyer og gårde generelt ligger bedre beskyttet. Det ser ud til, at øget nedbør og stigende havvand særligt kan give problemer i nogle af sommerhusområderne, samt i Grenaa og i Allingåbro.

Vi kender endnu ikke alle konsekvenserne klimaforandringerne vil forårsage i netop vores lokalområder, men vi vil løbende indarbejde de nødvendige tiltag i lokalplaner, projekter og tilladelser.

Der er to klimahandleplaner i Norddjurs Kommune, da kommunen har udarbejdet den lovpligtige klimatilpasningsplan på samme vilkår som alle landets kommuner. Ydermere er Norddjurs Kommune omfattet af 1 af 10 risikoområder i landet. Derfor har Norddjurs udarbejdet en risikostyringsplan med fokus på Randers Fjord.

Klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen

Du finder mere information i Kommuneplanen

Risikostyringsplan

I Norddjurs Kommune er et større område omkring Allingåbro og Randers Fjord udpeget som risikoområde i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv.

Det udpegede område er en del af det større risikoområde "Randers Fjord", der går på tværs af Norddjurs og Randers Kommuner. Området er et af flere risikoområder i Danmark, der er udpeget af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet som led i implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv.

Norddjurs Kommune har således, i samarbejde med Randers Kommune, udarbejdet risikostyringsplaner for Randers Fjordområdet.

Her kan du læse mere om Risikostyringsplanen for Randers Fjord 2021-2027 i Norddjurs Kommune.