Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Oversvømmelser fra vandløb

Der vil fremover komme mere vand i vores vandløbssystemer

Vandløbssystemerne vil i fremtiden blive mere presset af vandmasser fra både grundvand og regnvand, vores vandløb skal simpelthen transportere og afvande mere vand gennem systemet. 

Afvandingen er ikke gjort ved skærpet vandløbsvedligehold, da det ikke modsvarer fremtidens øgede mængder af vand, andre tiltag skal der til for at undgå oversvømmelser de forkerte og uønskede steder. 

Det er især broer og andre spærringer i vores vandløbssystem der fremadrettet kan skaber opstuvning af vand og oversvømmelser, da øget periodisk afstrømning kan have vanskeligt ved at passere disse steder, hvor vandløbets afstrømning begrænses.