Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Oversvømmelser fra grundvand

I takt med at det regner mere vil grundvandet stige og oversvømme.

Med mere regn og nedbør kommer mere grundvandsdannelse og grundvandsspejlet vil stige og til tider skabe oversvømmelser. 

Nogle har allerede oplevet dette i vinterhalvåret, hvor regnvand ikke kan forsvinde fra jordens overflade, da grundvandet står for højt til at regnen kan nedsive. Dette kan også blive et problem ift. privat nedsivning af regnvand på egen grund eller ved brug af faskiner.

Der er meget få undersøgelser for grundvandsoversvømmelser, flertallet af grundvandsundersøgelser er målrettet grundvandet som drikkevandsressource. 

Der findes flere lag (hovedgrupper) af grundvand:

  • øverst ligger det øvre grundvandsmagasin og svinger med grundvandsspejl (her er ikke mange undersøgelser og viden til at forhindre disse oversvømmelser) - det er ofte også fra dette lag der hentes markvanding

  • langt herunder ligger de dybere grundvandsmagasiner godt beskyttet, hvorfra der hentes rent drikkevand (dette er kortlagt og undersøges og handleplaner udarbejdes)

  • langt herunder ligger det salte grundvand, som er udrikkeligt (dette har begrænset interesse og er derfor begrænset undersøgt) 

Disse lagsgrænser bevæger sig indbyrdes og påvirkes af nedbør, pumpning, dræning og øvrige forhold. 

Da det øverste grundvandsmagasin skaber oversvømmelserne, må der skabes et bedre overblik over problemet og handlemulighederne for at begrænse oversvømmelser. 

I fremtiden vil det være relevant at undersøge og tænke over mulighederne for at gemme vandet, som er i overskud og skaber oversvømmelser i den våde sæson, for at kunne anvende det til mark- og havevanding i sommerhalvåret, da somrene forventes varmere, og da vi allerede i Europa har oplevet tørke i sommeren 2018.