Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er din bolig klimasikker?

Tjek op på om du har en klimasikker bolig

Hvis du bor i et område med risiko for oversvømmelse fra enten havvand, regnvand, grundvand eller åvand, bør du overveje, hvorledes du sikrer dit hjem, når vandet kommer. Det er som udgangspunkt dit eget ansvar at beskytte din bolig mod oversvømmelser. 

Beredskabet arbejder med at sikre samfundsmæssige væsentlige værdier ved oversvømmelser, fx vigtige udpegede adgangsveje for redningsfartøj og samfundskritiske hotspots. 

Du står derfor  som husejer alene med ansvaret og kan eventuelt undersøge mulige initiativer for at undgå oversvømmelser i samråd med din lokale borgerforening.

Du kan læse mere om dine overvejelser som boligejer i denne folder

Folderen er udarbejdet af et eksternt uafhængigt rådgivningsfirma, til brug for borgere i hele Danmark og har derfor ikke et særligt fokus på Norddjurs. 

Tag en rådgiver med på råd

Er du i tvivl om din nuværende bolig eller skal du bygge nyt så tag en professionel rådgiver med på råd ift. risiko for oversvømmelser og mulige afværgeforanstaltninger du som boligejer kan gøre, for at beskytte din ejendom. 

Tjek din forsikring

Tjek om du er ordentligt forsikret. Du bør sikre dig, at du er tilstrækkeligt dækket fx ved stormflod og oversvømmelse. Få styr på, hvad der er dit ansvar, og hvilke krav forsikringsselskabet stiller til de forholdsregler, du skal træffe for at undgå og begrænse skaderne - i visse tilfælde ved stormflod er det muligt at søge om erstatning for skader hos Stormrådet.

Stormrådet og forsikringsselskaberne betaler normalt kun skadeserstatninger et begrænset antal gange. Så hvis din kommende bolig er i et højrisiko-område, kan det blive dyrt på sigt.