Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mobilitetsstrategien

Norddjurs Kommune har vedtaget en mobilitetsstrategi

Bæredygtigt transportsystem

Visionen er at øge væksten på Djursland gennem investeringer i et højklasset og bæredygtigt transportsystem.

Styrke sammenhænge

Strategien skal styrke sammenhængen mellem transportformerne og skabe en fælles platform for de fire parters planlægning og udvikling. Infrastruktur, byudvikling og adfærd skal tænkes sammen i en helhed.

Nærhed og enkelhed i dagligdagen

Målet er at borgeren oplever en dagligdag, hvor det er muligt at kombinere flere typer af transportmidler på én rejse. Formålet er med andre ord at skabe nærhed, enkelthed og sammenhæng i hverdagens gøremål.

Der arbejdes konkret med gode forbindelser ved trafikknudepunkter til letbanen

Disse tre trafikknudepunkter er:

  • Auning, hvor busser kobles til Hornslet og letbanen
  • Glesborg, hvor busser kobles til Ryomgård og letbanen
  • Grenaa hvor letbanen har direkte adgang

Du kan finde Djurs Mobilitetsstrategi her