Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Strategisk Energiplan for Region Midt

Norddjurs Kommune indgår i det fælles Region Midt energiarbejde.

Samarbejdet med Region Midt

Norddjurs Kommune indgår aktivt i samarbejde med Region Midt og regionens øvrige kommuner om energisamarbejdet på tværs af regionen.

Der er lavet en samlet rapport

Samarbejdet har indtil videre udmundet i udarbejdelsen af en samlet strategisk energiplan for hele Region Midt. Planens formål er at kommunerne indbyrdes skulle få overblik over potentialer og nødvendigheden af samarbejder på tværs. Ingen kommune kan alene løse udfordringen med omstilling af energi til vedvarende energi. Omstillingen kræver samarbejder.