Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

DN Klimakommune

Aftalen som DN Klimakommune løb frem til og med år 2017.

I kampen mod drivhusgasserne

Norddjurs Kommune reducerede udledningen af klimagasser med 25 % gennem perioden aftalen løb.

Norddjurs Kommune havde gennem en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til at sikre en reduktion i den årlige CO2-udledning fra kommunens egne aktiviteter (bygninger, transport m.v.) med minimum 2 % om året indtil år 2017.

Dette mål blev nået med enkelte udsving. Men den samlede opgørelse viser at Norddjurs Kommune kom i mål med en samlet reduktion på 25 %.

Alle rapporterne findes her: