Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stormflod i Grenaa

En stormflodssikring af Grenaa kræver stærke samarbejder.

En stormflodssikring kræver samarbejde på tværs og enighed om løsningerne. Norddjurs Kommune har kortlagt Grenaa som særlig oversvømmelsestruet, og byen har også oplevet oversvømmelser fra Kattegat. 

En stormflodssikring af Grenaa bør foregå i etaper, hvor sikringen udbygges i takt med at behovet stiger som stormfloderne bliver voldsommere. Stormflodssikringen af byen bør ske med omtanke for vandhåndtering i oplandet, og projektet indgår derfor i det store C2C Grenåens opland projekt.

Der er i år 2016 lavet et indledende arbejde, som endte ud i en rapport. Kommunen vil fortsætte arbejdet ved at komme nærmere ind på en mulig løsningsmodel og etapeplan, hvornår dette arbejde startes er endnu ikke datosat.