Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skybrud i Auning

Auning var truet for oversvømmelse ved kraftigt regnvejr og skybrud.

Auning var særlige udfordret af regnvand ved skybrud

Det truede område omfattede primært et område omkring Auning Hallen og skolen.

Derfor har dette område haft et særligt  fokus hos kommunen og Aqua Djurs, som gennem længere tid har arbejdet på at finde mulighederne for at løse udfordringerne i området og sikre en god klimatilpasning og solide løsninger for fremtidens regnvandshåndtering.

Resultatet af flere års arbejde stod færdigt i 2021, hvor området nu er klimasikret men samtidig har indarbejdet en række lokale ønsker:

  • trafiksikkerhed

  • omdannelse af tosporet vej til et sporet og skabt plads til fitness og multibane

  • sammenhængskraft mellem børnehave, skole og halområdet

  • rekreative samlingspunkter

  • busser flyttet fra villaområde til omfartsvejen

  • fjernelse af ældre nedsivningsbassin til et mere rekreativt nedsivningsområde syd for omfartsvejen

Auning hallen er nu et besøg værd både for klimanørden og for alle der nyder plads til aktiv sport.