Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnvand i Ørsted

En regnvandshåndtering i Ørsted er gennemført i stærke samarbejder

Udgangspunktet var kloakrenovering

Ørsted stod overfor at skulle have renoveret deres kloaksystem. Derfor valgte vi at arbejde for en anderledes og rekreativ løsning for håndtering af regnvandet. 

Regnvandet er kommet op til overfladen

Regnvandet er kommet op til overfladen frem for at blive gemt væk i rør under jorden. Det har skabet et helt fantastisk område i Ørsted. Området hedder Tangkæret og benyttes aktivt af lokale borgere og foreninger til rekreative formål. 

Efterfølgende er etableret klimavej, der aktivt leder regnvand fra en oversvømmet gade ned til anlægget. 

Naturen har fået plads

Området rummer desuden en sjælden mosetype, det er derfor muligt at komme helt tæt på naturen i denne enestående forening af tekniske regnvandsløsninger, naturbeskyttelse og fritidsinteresser.